„Inny świat” - streszczenie szczegółowe - strona 5
      Inny świat | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Inny świat

„Inny świat” - streszczenie szczegółowe

Opuścił kilka zebrań partyjnych, zaczął zaniedbywać partyjnych znajomych. Aresztowano go wkrótce po zatrzymaniu właściciela prywatnej wypożyczalni książek, z której Kostylew często korzystał, szukając dzieł francuskich. Oskarżono go o szpiegostwo. Bity i katowany nie przyznawał się do winy. Przeszedł bardzo ciężkie śledztwo w trakcie, którego budzono go w nocy, po paru godzinach odprowadzano do celi, budzono znowu o świcie, wywoływano na badania w trakcie posiłków i w czasie godzin przeznaczonych na załatwianie potrzeb fizjologicznych. Odmówiono mu mycia i spacerów po dziedzińcu więziennym.

Gnębiono obłąkańczymi pytaniami. Ratunek znalazł w fikcji. Począł zmyślać, ponieważ prawda nie miała żadnego znaczenia, zresztą i tak nikt w nią nie wierzył. Ostatecznie postawiono mu bezpodstawny zarzut, że z pomocą obcych mocarstw chciał obalić ustrój Związku Sowieckiego.

W styczniu 1939 roku został odesłany z wyrokiem dziesięcioletnim do obozu kargopolskiego - Mostowicy. Tam posiadał nieco lepsze warunki życia i stosunkowo lekką pracę, ale zadenuncjowany (złożono na niego donos) przez jednego z brygadierów za to, że obliczał wszystkim więźniom normy wyższe od rzeczywistej pracy, skierowany został do brygady leśnej.

Ciężka praca fizyczna złamała go i poniżyła. Znienawidził współwięźniów, uznając ich za wrogów. Od totalnego upadku (uznawano za to próby donosicielstwa) ocaliła go literatura – ktoś podsunął mu książkę, którą czytał jako wolny człowiek. W marcu 1941 roku przeszedł etapem z Mostowicy do Jercewa. Miał wówczas prawą rękę na temblaku. Kryła ona swoją tajemnicę:
„W pewnej chwili, upewniwszy się, że w naszym kącie nikt się nie rusza, odłożył książkę i zdrową ręką zaczął odwijać bandaż (...) przybliżył się do pieca i po omacku wsunął obandażowaną rękę w ogień (...). W ciągu tych kilkudziesięciu sekund zdążyłem zauważyć nie tylko jego przekłutą drgawkami bólu twarz, ale i rękę – spuchniętą kłodę obciągniętą skórą i ociekającą krwią i ropą (...)”.


Ten, co jakiś czas powtarzany proceder, nosił w sobie znamiona mistycyzmu i był również formą buntu przeciwko władzy – oporem więźnia wobec konieczności wyczerpującej pracy.

Kostylew, któremu z niewiadomych powodów nie goiła się ręka, bywał często na zwolnieniach, chadzał do ambulatorium i nie brał udziału w pracy brygady (tragarzy). Widząc tak nieproduktywnego więźnia, postanowiono odesłać go na Kołymę - obóz stanowiący odpowiednik „selekcji do gazu”, nie było stamtąd powrotu. Kostylew załamał się, tym bardziej, że wkrótce miał wyznaczone spotkanie z matką. Wówczas narrator (Grudziński) postanowił ofiarować się za przyjaciela i zaproponował swoją kandydaturę na etap do Kołymy. Jego prośbę odrzucono.

W przypływie rozpaczy, postrzegając swoją sytuację jako beznadziejną, Kostylew oblał się w łaźni wiadrem wrzątku. Umierał w straszliwych męczarniach. Stara matka, której nie zawiadomiono na czas o śmierci syna, przybyła do obozu tylko po to, by zebrać pamiątki po Miszy. W jej oczach nie było już miejsca na łzy.

Dom Swidanij

„Dom Swidanij”, czyli „dom widzeń” - był miejscem spotkań więźniów z krewnymi. Takie spotkanie mogło trwać od jednego do trzech dni, ale, by mieć możliwość widzenia się z rodziną należało przejść skomplikowaną procedurę. Widzenie dozwolone było raz do roku, choć starano się o nie od trzech do pięciu lat.

Musiało być pożądane zarówno ze strony więźnia, jak i jego krewnych na wolności, oczywiście przy aprobacie władz obozowych, a ponadto wiązało się z długim biurokratycznym procesem – czasem wręcz paradoksalnym np. należało wykazać, że osoba przebywająca w łagrze, jest dla krewnego starającego się o widzenie zupełnie obojętna. Krewny, który dostąpił „zaszczytu” widzenia, musiał podpisać zobowiązanie, że nie zdradzi, co ujrzał za drutami. Więzień zaś zmuszony był do złożenia i podpisania deklaracji (pod groźbą kary, z karą śmierci włącznie), że nie będzie w rozmowach poruszał tematów związanych z warunkami życia jego i towarzyszy. Swój mizerny wygląd więźniowie zazwyczaj tłumaczyli chorobą i niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Zdarzało się, że krewni nie poznawali się.

strona:    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14  


Szybki test:

Trzy uderzenia butem w drzwi to sygnał do:
a) obiadu
b) pobudki
c) kolacji
d) śniadania
Rozwiązanie

Narrator spędził Boże Narodzenie 1941 roku w:
a) „domu swidanij”
b) „izolatorze”
c) „trupiarni”
d) lazarecie
Rozwiązanie

Fin - Rusto Karinen po ucieczce był na wolności:
a) pięć dni
b) dwa dni
c) tydzień
d) dzień
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Inny świat” - streszczenie szczegółowe
„Inny świat” a biografia autora
Geneza „Innego świata”
Kompozycja i poetyka „Innego świata”
Obozowa rzeczywistość „Innego świata”
Praca w „Innym świecie”
Mechanizm zbrodni i terroru ukazane w „Innym świecie”
Człowiek a normy moralne w powieści „Inny świat”
„Inny Świat” w kontekście historycznym
Struktura „Innego świata”
Narracja „Innego świata”
Obozowa topografia „Innego świata”
„Inny świat” - plan wydarzeń
Odwołania do Dostojewskiego w „Innym świecie”
„Inny świat” a dzieła kultury o podobnej tematyce
Terminologia łagrowa w „Innym świecie”
Bibliografia
Bohaterowie
Bohaterowie „Innego świata”

Tagi:
• streszczenie innego świata • autobiografizm w Innym Świecie • Herling-Grudziński w Innym Świecie • charakterystyka bohaterów w powieści Inney Świat • historia w Innym Świecie • moralność w Innym Świecie • Inny świat - zbrodnia i terror • Inny świat motyw pracy • obraz Jercewa w Innym Świecie • opracowanie Innego Świata • Inny świat Herlinga-Grudzińskiego • Inny świat - utwór o sile i słabości człowieka • łagry w Innym Świecie • Inny świat obraz łagrów • Inny świat dokument sowieckich zbrodni • sposoby upadlania człowieka w Innym świecie • Grudziński Inny świat