Grudziński Inny świat
      Inny świat | inne lektury | kontakt | reklama |
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Notice: Undefined variable: sort in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 725

Grudziński Inny świat

„Inny Świat” w kontekście historycznym

Wydarzenia opisane w Innym Świecie dotyczą lat 1940–1942 (trwała wówczas II wojna światowa), zaś epizod wspomniany w epilogu datuje się na rok 1945.

Wcześniejsze lata (1940-42) ujmują fakty, które miały miejsce po aresztowaniu autora. Autor opisuje oskarżenie, proces, skazanie na więzienie (Witebsk-Lenigrad-Wołogda) pod zarzutem zdrady i szpiegostwa oraz zsyłkę do obozu pracy w Jercewie. Miejscowość ta wchodziła w skład tworzonego na początku lat dwudziestych XX wieku systemu obozów koncentracyjnych - nazywanego GUŁagiem.

Do łagrów trafiali obywatele niewygodni komunis... więcej

* * *

Kompozycja i poetyka „Innego świata”

Literatura obozowa i łagrowa ma charakter dokumentalny, ale tylko wówczas, gdy przekracza granice prostego zapisu, kiedy wiąże się z refleksją nad sensem i charakterem zdarzeń, nad tragicznymi doświadczeniami zbiorowymi XX wieku.

„Inny świat” zrodził się z osobistych doświadczeń pisarza, więźnia łagrów sowieckich. Elementy biograficzne to wydarzenia i przeżycia związane z losami autora od aresztowania w Grodnie poprzez dramatyczną głodówkę w obozie, aż do pobytu w Rzymie (1945). Upadek Paryża w czerwcu 1940 roku (informacja podana przez Żyda) oraz jego wyzwolenie w lecie 1... więcej

* * *

„Inny świat” a biografia autora

Gustaw Herling - Grudziński urodził się w 1919 roku w Kielcach, zmarł w nocy z 4 na 5 lipca 2000 roku w Neapolu. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim.

Po wybuchu wojny, 15 października 1939 założył w Warszawie wraz z kolegami jedną z pierwszych w okupowanej Polsce organizacji konspiracyjnych – PLAN – Polską Ludową Akcję Niepodległościową. Współredagował pierwsze numery podziemnego pisma „Biuletyn Polski”.

Zamierzał przedostać się na Zachód, przekroczył linię demarkacyjną rozgraniczającą tereny zajęte przez wojska radzieckie i niemieckie. Dotarł... więcej

* * *

Narracja „Innego świata”

Narracja w utworze jest pierwszoosobowa. Autor pisze z własnej perspektywy i większość opisywanych zdarzeń utrzymana jest w takiej konwencji. „Opowiadanie B.” jest również pisane z perspektywy „ja” narracyjnego, ale jako cytat - dokładne przytoczenie wypowiedzi, co świadczy o tym, że autor jest nie tylko obserwatorem i uczestnikiem zdarzeń, ale i precyzyjnym kronikarzem.

W Innym świecie przytoczone są również dialogi pomiędzy bohaterami oraz autorem i bohaterami np. fragment nocnej rozmowy z Kostylewem, który desperacko „opalał” rękę w ogniu... więcej

* * *

Struktura „Innego świata”

Utwór podzielony jest na dwie części: pierwszą i drugą wyróżniające się wielkością czcionki. Każda z części dzieli się na tytułowane rozdziały, a te na również tytułowane podrozdziały (nie wszystkie). Niektóre z rozdziałów zawierają nazwy rosyjskie np. „Wychodnoj dień”, (dzień wolny) „Dom swidanij” (dom widzeń), jeden z nich - „Zapiski z martwego domu” jest nawiązaniem do dzieła Fiodora Dostojewskiego pod tym samym tytułem (fragment z „Zapisków...” przytoczony jest w motcie – na początku dzieła).

Część pierwsz... więcej

* * *

Tagi:
• streszczenie innego świata • autobiografizm w Innym Świecie • Herling-Grudziński w Innym Świecie • charakterystyka bohaterów w powieści Inney Świat • historia w Innym Świecie • moralność w Innym Świecie • Inny świat - zbrodnia i terror • Inny świat motyw pracy • obraz Jercewa w Innym Świecie • opracowanie Innego Świata • Inny świat Herlinga-Grudzińskiego • Inny świat - utwór o sile i słabości człowieka • łagry w Innym Świecie • Inny świat obraz łagrów • Inny świat dokument sowieckich zbrodni • sposoby upadlania człowieka w Innym świecie • Grudziński Inny świat
Partner serwisu: