Inny świat
      Inny świat | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

„Była w nim nie rozpacz zbliżającej się śmierci, ale beznadziejność trwającego na przekór życia.” - to słowa o starym:
a) Czeczeńcu
b) Niemcu
c) Żydzie
d) Ormianinie
Rozwiązanie

Czas pracy w Jercewie po wybuchu wojny rosyjsko - niemieckiej podwyższono do:
a) dwunastu godzin
b) szesnastu godzin
c) czternastu godzin
d) jedenastu godzin
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Po pracy wszyscy więźniowie byli rozliczani z wydajności i jakości swojej pracy. Czynności tej dokonywał:
a) brygadier
b) strażnik
c) kapo
d) naczelnik
Rozwiązanie

W Leningradzie Grudziński przebywał w celi numer:
a) 25
b) 11
c) 14
d) 37
Rozwiązanie

Ponomarenko zmarł:
a) zabity strzałem z karabinu
b) z powodu odmrożeń
c) na szkorbut
d) na atak serca
Rozwiązanie

Obóz, do którego Grudziński trafił w 1940 roku, opuścił w:
a) 1943 roku
b) 1941 roku
c) tym samym roku
d) 1942 roku
Rozwiązanie

„Przystanią życia uczuciowego” był:
a) „Barak chudożestwiennoj samodjejatjelnosti”
b) „lazariet”
c) „dom Swidanij”
d) „Barak pieriesylny”
Rozwiązanie

Autor „Innego świata” został aresztowany w 1940 roku w:
a) czerwcu
b) marcu
c) maju
d) kwietniu
Rozwiązanie

Fin - Rusto Karinen po ucieczce był na wolności:
a) pięć dni
b) dzień
c) dwa dni
d) tydzień
Rozwiązanie

Symbolem zamykającym tytułowy „inny świat” jest:
a) przybycie Grudzińskiego do Rzymu
b) opuszczenie obozu przez Grudzińskiego
c) dotarciem Grudzińskiego do wojska polskiego
d) wyzwolenie Paryża
Rozwiązanie


PLAN to:
a) czasopismo podziemne
b) polska organizacja konspiracyjna
c) akcja masowych aresztowań
d) kryptonim Grudzińskiego
Rozwiązanie

„Inny świat” ma charakter:
a) oskarżenia
b) manipulacji
c) dokumentalny
d) publicystyczny
Rozwiązanie

Wojna rosyjsko-niemiecka wybuchła:
a) w styczniu 1942r.
b) w czerwcu 1941r.
c) w lutym 1941r.
d) w listopadzie 1941r.
Rozwiązanie

„Zabójca Stalina” założył się z przyjacielem, że od pierwszego strzału trafi w:
a) brzuch Stalina
b) potylicę Stalina
c) oko Stalina
d) serce Stalina
Rozwiązanie

W Witebsku Grudziński zawarł znajomość z pewnym Żydem -
a) sierżantem
b) szewcem
c) kowalem
d) księgowym
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie "Innego świata" wyszło w języku:
a) francuskim
b) angielskim
c) polskim
d) włoskim
Rozwiązanie

Dzień w obozie rozpoczynała pobudka o:
a) 6.30
b) 5.00
c) 5.30
d) 6.00
Rozwiązanie

W języku polskim "Inny świat" został wydany w:
a) 1951r.
b) 1955r.
c) 1953r.
d) 1950r.
Rozwiązanie

Jewgienija Fiodorowna zmarła:
a) z głodu
b) w czasie porodu
c) zabita przez zazdrosnego „urka”
d) postrzelona przez strażnika
Rozwiązanie

„Opowiadanie B.” ma charakter autonomiczny i nawiązuje po trosze do konwencji powieści:
a) psychologicznej
b) filozoficznej
c) młodopolskiej
d) szkatułkowej
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Narrator spędził Boże Narodzenie 1941 roku w:
a) „izolatorze”
b) „trupiarni”
c) „domu swidanij”
d) lazarecie
Rozwiązanie

Tania to:
a) dziewczyna, na której dokonano zbiorowego gwałtu
b) pielęgniarka
c) pracownica ambulatorium
d) śpiewaczka opery moskiewskiej
Rozwiązanie

Pierwszymi towarzyszami autora w jercewskim obozie został m.in Polenko -
a) teletechnik
b) inżynier
c) nauczyciel
d) ślusarz
Rozwiązanie

Miszę Kostylewa oskarżono go o:
a) kradzież
b) szpiegostwo
c) obrazę wodza - Stalina
d) zabójstwo
Rozwiązanie

Trzy uderzenia butem w drzwi to sygnał do:
a) pobudki
b) kolacji
c) śniadania
d) obiadu
Rozwiązanie

„Stachanowcami” nazywano:
a) skazanych za morderstwa
b) więźniów, których dzienna wydajność pracy sięgała lub przekraczała 125%
c) recydywistów
d) więźniów, którzy pilnowali innych więźniów
Rozwiązanie

W łaźni poznał Grudziński profesora Borysa Lazarowicza, który uczęszczał do jednego gimnazjum z:
a) Wierzyńskim
b) Leśmianem
c) Słonimskim
d) Tuwimem
Rozwiązanie

Naczelnikiem obozu w Jercewie był:
a) Zyskind
b) Samsonow
c) Stiepanowicz
d) Gorcew
Rozwiązanie

Obóz w Jercewie założyło sześciuset więźniów w dziewiczym archangielskim lesie w:
a) 1936 roku
b) 1939 roku
c) 1937 roku
d) 1938 roku
Rozwiązanie

„Etap” to:
a) obóz pracy przymusowej z narzuconymi odgórnie zasadami
b) przeniesienie (przejście) do innego obozu
c) teren obozu
d) forma oszustwa stosowanego przez brygadierów
Rozwiązanie

Wartość człowieka w obozie mierzona była jego:
a) lojalnością
b) skutecznością
c) wykształceniem
d) wydajnością
Rozwiązanie

GUŁag to:
a) system obozów jenieckich
b) system kołchozów
c) system obozów dla cudzoziemców
d) system obozów pracy przymusowej
Rozwiązanie

Kunin zajmował się:
a) pilnowaniem więźniów w izolatce
b) edukowaniem kulturalnym więźniów
c) leczeniem więźniów
d) donoszeniem na więźniów
Rozwiązanie

Podczas pierwszego pokazu filmowego wyemitowano film amerykański z życia Straussa:
a) „Szalony Walc”
b) „Wiedeński Walc”
c) „Walc na dworze króla”
d) „Wielki Walc”
Rozwiązanie

Kochankiem dziewczyny obozowej Marusi był:
a) Kort
b) Zbir
c) Ziuk
d) Kowal
Rozwiązanie

Proces kolektywizacji w ZSRR to:
a) przymusowe wywłaszczenie rolników
b) odebranie zapasów żywnosci chłopom
c) nadanie ziemi bezrolnym chłopom
d) uwłaszczenie chłopów
Rozwiązanie

„Bezprizorni” to:
a) więźniowie odsiadujący karę za drobne przewinienia
b) przestępcy po wielokrotnej recydywie
c) małoletni przestępcy
d) więźniowie polityczni
Rozwiązanie

„Archipelag GUŁag” to powieść:
a) Aleksandra Sołżenicyna
b) Michaiła Bułhakowa
c) Maksyma Gorkiego
d) Fiodora Dostojewskiego
Rozwiązanie

Rusto Karinen, aresztowany pod zarzutem szpiegostwa i terroryzmu, to z pochodzenia:
a) Szwed
b) Belg
c) Fin
d) Holender
Rozwiązanie

Gustaw Herling – Grudziński pisał „Inny świat” w latach:
a) 1948-1949
b) 1949-1950
c) 1947-1952
d) 1949-1951
Rozwiązanie

Tagi:
• streszczenie innego świata • autobiografizm w Innym Świecie • Herling-Grudziński w Innym Świecie • charakterystyka bohaterów w powieści Inney Świat • historia w Innym Świecie • moralność w Innym Świecie • Inny świat - zbrodnia i terror • Inny świat motyw pracy • obraz Jercewa w Innym Świecie • opracowanie Innego Świata • Inny świat Herlinga-Grudzińskiego • Inny świat - utwór o sile i słabości człowieka • łagry w Innym Świecie • Inny świat obraz łagrów • Inny świat dokument sowieckich zbrodni • sposoby upadlania człowieka w Innym świecie • Grudziński Inny świat
Partner serwisu: