Inny świat
      Inny świat | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Kunin zajmował się:
a) leczeniem więźniów
b) pilnowaniem więźniów w izolatce
c) donoszeniem na więźniów
d) edukowaniem kulturalnym więźniów
Rozwiązanie

Podczas pierwszego pokazu filmowego wyemitowano film amerykański z życia Straussa:
a) „Wiedeński Walc”
b) „Szalony Walc”
c) „Wielki Walc”
d) „Walc na dworze króla”
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Wojna rosyjsko-niemiecka wybuchła:
a) w lutym 1941r.
b) w styczniu 1942r.
c) w listopadzie 1941r.
d) w czerwcu 1941r.
Rozwiązanie

Wartość człowieka w obozie mierzona była jego:
a) wydajnością
b) wykształceniem
c) lojalnością
d) skutecznością
Rozwiązanie

Obóz, do którego Grudziński trafił w 1940 roku, opuścił w:
a) 1941 roku
b) tym samym roku
c) 1943 roku
d) 1942 roku
Rozwiązanie

W łaźni poznał Grudziński profesora Borysa Lazarowicza, który uczęszczał do jednego gimnazjum z:
a) Słonimskim
b) Tuwimem
c) Leśmianem
d) Wierzyńskim
Rozwiązanie

Kochankiem dziewczyny obozowej Marusi był:
a) Kort
b) Kowal
c) Zbir
d) Ziuk
Rozwiązanie

GUŁag to:
a) system kołchozów
b) system obozów pracy przymusowej
c) system obozów jenieckich
d) system obozów dla cudzoziemców
Rozwiązanie

Fin - Rusto Karinen po ucieczce był na wolności:
a) dwa dni
b) tydzień
c) dzień
d) pięć dni
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie "Innego świata" wyszło w języku:
a) francuskim
b) włoskim
c) angielskim
d) polskim
Rozwiązanie


W języku polskim "Inny świat" został wydany w:
a) 1951r.
b) 1953r.
c) 1950r.
d) 1955r.
Rozwiązanie

„Bezprizorni” to:
a) więźniowie odsiadujący karę za drobne przewinienia
b) małoletni przestępcy
c) więźniowie polityczni
d) przestępcy po wielokrotnej recydywie
Rozwiązanie

Po pracy wszyscy więźniowie byli rozliczani z wydajności i jakości swojej pracy. Czynności tej dokonywał:
a) naczelnik
b) kapo
c) brygadier
d) strażnik
Rozwiązanie

Miszę Kostylewa oskarżono go o:
a) szpiegostwo
b) kradzież
c) obrazę wodza - Stalina
d) zabójstwo
Rozwiązanie

Pierwszymi towarzyszami autora w jercewskim obozie został m.in Polenko -
a) inżynier
b) ślusarz
c) teletechnik
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Obóz w Jercewie założyło sześciuset więźniów w dziewiczym archangielskim lesie w:
a) 1939 roku
b) 1937 roku
c) 1936 roku
d) 1938 roku
Rozwiązanie

„Stachanowcami” nazywano:
a) więźniów, których dzienna wydajność pracy sięgała lub przekraczała 125%
b) recydywistów
c) więźniów, którzy pilnowali innych więźniów
d) skazanych za morderstwa
Rozwiązanie

PLAN to:
a) kryptonim Grudzińskiego
b) czasopismo podziemne
c) akcja masowych aresztowań
d) polska organizacja konspiracyjna
Rozwiązanie

Trzy uderzenia butem w drzwi to sygnał do:
a) kolacji
b) obiadu
c) śniadania
d) pobudki
Rozwiązanie

„Inny świat” ma charakter:
a) publicystyczny
b) manipulacji
c) dokumentalny
d) oskarżenia
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Proces kolektywizacji w ZSRR to:
a) nadanie ziemi bezrolnym chłopom
b) uwłaszczenie chłopów
c) odebranie zapasów żywnosci chłopom
d) przymusowe wywłaszczenie rolników
Rozwiązanie

W Witebsku Grudziński zawarł znajomość z pewnym Żydem -
a) księgowym
b) sierżantem
c) szewcem
d) kowalem
Rozwiązanie

Czas pracy w Jercewie po wybuchu wojny rosyjsko - niemieckiej podwyższono do:
a) dwunastu godzin
b) szesnastu godzin
c) jedenastu godzin
d) czternastu godzin
Rozwiązanie

„Opowiadanie B.” ma charakter autonomiczny i nawiązuje po trosze do konwencji powieści:
a) filozoficznej
b) szkatułkowej
c) młodopolskiej
d) psychologicznej
Rozwiązanie

Dzień w obozie rozpoczynała pobudka o:
a) 5.00
b) 6.00
c) 6.30
d) 5.30
Rozwiązanie

Narrator spędził Boże Narodzenie 1941 roku w:
a) „trupiarni”
b) „domu swidanij”
c) „izolatorze”
d) lazarecie
Rozwiązanie

„Przystanią życia uczuciowego” był:
a) „dom Swidanij”
b) „Barak chudożestwiennoj samodjejatjelnosti”
c) „lazariet”
d) „Barak pieriesylny”
Rozwiązanie

Jewgienija Fiodorowna zmarła:
a) zabita przez zazdrosnego „urka”
b) postrzelona przez strażnika
c) z głodu
d) w czasie porodu
Rozwiązanie

„Archipelag GUŁag” to powieść:
a) Maksyma Gorkiego
b) Michaiła Bułhakowa
c) Fiodora Dostojewskiego
d) Aleksandra Sołżenicyna
Rozwiązanie

Rusto Karinen, aresztowany pod zarzutem szpiegostwa i terroryzmu, to z pochodzenia:
a) Belg
b) Szwed
c) Fin
d) Holender
Rozwiązanie

„Zabójca Stalina” założył się z przyjacielem, że od pierwszego strzału trafi w:
a) potylicę Stalina
b) serce Stalina
c) oko Stalina
d) brzuch Stalina
Rozwiązanie

Autor „Innego świata” został aresztowany w 1940 roku w:
a) czerwcu
b) maju
c) marcu
d) kwietniu
Rozwiązanie

Naczelnikiem obozu w Jercewie był:
a) Gorcew
b) Zyskind
c) Samsonow
d) Stiepanowicz
Rozwiązanie

Tania to:
a) śpiewaczka opery moskiewskiej
b) pielęgniarka
c) dziewczyna, na której dokonano zbiorowego gwałtu
d) pracownica ambulatorium
Rozwiązanie

Gustaw Herling – Grudziński pisał „Inny świat” w latach:
a) 1949-1950
b) 1949-1951
c) 1947-1952
d) 1948-1949
Rozwiązanie

W Leningradzie Grudziński przebywał w celi numer:
a) 37
b) 14
c) 11
d) 25
Rozwiązanie

„Była w nim nie rozpacz zbliżającej się śmierci, ale beznadziejność trwającego na przekór życia.” - to słowa o starym:
a) Czeczeńcu
b) Ormianinie
c) Niemcu
d) Żydzie
Rozwiązanie

Symbolem zamykającym tytułowy „inny świat” jest:
a) opuszczenie obozu przez Grudzińskiego
b) wyzwolenie Paryża
c) przybycie Grudzińskiego do Rzymu
d) dotarciem Grudzińskiego do wojska polskiego
Rozwiązanie

Ponomarenko zmarł:
a) z powodu odmrożeń
b) na atak serca
c) na szkorbut
d) zabity strzałem z karabinu
Rozwiązanie

„Etap” to:
a) przeniesienie (przejście) do innego obozu
b) forma oszustwa stosowanego przez brygadierów
c) teren obozu
d) obóz pracy przymusowej z narzuconymi odgórnie zasadami
Rozwiązanie

Tagi:
• streszczenie innego świata • autobiografizm w Innym Świecie • Herling-Grudziński w Innym Świecie • charakterystyka bohaterów w powieści Inney Świat • historia w Innym Świecie • moralność w Innym Świecie • Inny świat - zbrodnia i terror • Inny świat motyw pracy • obraz Jercewa w Innym Świecie • opracowanie Innego Świata • Inny świat Herlinga-Grudzińskiego • Inny świat - utwór o sile i słabości człowieka • łagry w Innym Świecie • Inny świat obraz łagrów • Inny świat dokument sowieckich zbrodni • sposoby upadlania człowieka w Innym świecie • Grudziński Inny świat