Inny świat
      Inny świat | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Proces kolektywizacji w ZSRR to:
a) nadanie ziemi bezrolnym chłopom
b) przymusowe wywłaszczenie rolników
c) uwłaszczenie chłopów
d) odebranie zapasów żywnosci chłopom
Rozwiązanie

GUŁag to:
a) system kołchozów
b) system obozów pracy przymusowej
c) system obozów dla cudzoziemców
d) system obozów jenieckich
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615
„Przystanią życia uczuciowego” był:
a) „dom Swidanij”
b) „Barak pieriesylny”
c) „lazariet”
d) „Barak chudożestwiennoj samodjejatjelnosti”
Rozwiązanie

„Etap” to:
a) forma oszustwa stosowanego przez brygadierów
b) obóz pracy przymusowej z narzuconymi odgórnie zasadami
c) przeniesienie (przejście) do innego obozu
d) teren obozu
Rozwiązanie

PLAN to:
a) kryptonim Grudzińskiego
b) polska organizacja konspiracyjna
c) czasopismo podziemne
d) akcja masowych aresztowań
Rozwiązanie

W języku polskim "Inny świat" został wydany w:
a) 1955r.
b) 1953r.
c) 1951r.
d) 1950r.
Rozwiązanie

Podczas pierwszego pokazu filmowego wyemitowano film amerykański z życia Straussa:
a) „Wiedeński Walc”
b) „Walc na dworze króla”
c) „Szalony Walc”
d) „Wielki Walc”
Rozwiązanie

Pierwszymi towarzyszami autora w jercewskim obozie został m.in Polenko -
a) teletechnik
b) nauczyciel
c) ślusarz
d) inżynier
Rozwiązanie

„Była w nim nie rozpacz zbliżającej się śmierci, ale beznadziejność trwającego na przekór życia.” - to słowa o starym:
a) Ormianinie
b) Czeczeńcu
c) Żydzie
d) Niemcu
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie "Innego świata" wyszło w języku:
a) włoskim
b) polskim
c) francuskim
d) angielskim
Rozwiązanie


„Inny świat” ma charakter:
a) dokumentalny
b) publicystyczny
c) oskarżenia
d) manipulacji
Rozwiązanie

Kochankiem dziewczyny obozowej Marusi był:
a) Zbir
b) Kowal
c) Kort
d) Ziuk
Rozwiązanie

Po pracy wszyscy więźniowie byli rozliczani z wydajności i jakości swojej pracy. Czynności tej dokonywał:
a) brygadier
b) naczelnik
c) strażnik
d) kapo
Rozwiązanie

W Witebsku Grudziński zawarł znajomość z pewnym Żydem -
a) szewcem
b) kowalem
c) księgowym
d) sierżantem
Rozwiązanie

„Zabójca Stalina” założył się z przyjacielem, że od pierwszego strzału trafi w:
a) oko Stalina
b) serce Stalina
c) brzuch Stalina
d) potylicę Stalina
Rozwiązanie

Tania to:
a) śpiewaczka opery moskiewskiej
b) dziewczyna, na której dokonano zbiorowego gwałtu
c) pracownica ambulatorium
d) pielęgniarka
Rozwiązanie

„Stachanowcami” nazywano:
a) więźniów, których dzienna wydajność pracy sięgała lub przekraczała 125%
b) skazanych za morderstwa
c) więźniów, którzy pilnowali innych więźniów
d) recydywistów
Rozwiązanie

Czas pracy w Jercewie po wybuchu wojny rosyjsko - niemieckiej podwyższono do:
a) dwunastu godzin
b) jedenastu godzin
c) szesnastu godzin
d) czternastu godzin
Rozwiązanie

W Leningradzie Grudziński przebywał w celi numer:
a) 14
b) 37
c) 11
d) 25
Rozwiązanie

Autor „Innego świata” został aresztowany w 1940 roku w:
a) czerwcu
b) marcu
c) kwietniu
d) maju
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621
W łaźni poznał Grudziński profesora Borysa Lazarowicza, który uczęszczał do jednego gimnazjum z:
a) Wierzyńskim
b) Słonimskim
c) Leśmianem
d) Tuwimem
Rozwiązanie

„Archipelag GUŁag” to powieść:
a) Maksyma Gorkiego
b) Michaiła Bułhakowa
c) Fiodora Dostojewskiego
d) Aleksandra Sołżenicyna
Rozwiązanie

Narrator spędził Boże Narodzenie 1941 roku w:
a) „trupiarni”
b) „izolatorze”
c) lazarecie
d) „domu swidanij”
Rozwiązanie

Symbolem zamykającym tytułowy „inny świat” jest:
a) wyzwolenie Paryża
b) dotarciem Grudzińskiego do wojska polskiego
c) przybycie Grudzińskiego do Rzymu
d) opuszczenie obozu przez Grudzińskiego
Rozwiązanie

Dzień w obozie rozpoczynała pobudka o:
a) 6.30
b) 6.00
c) 5.00
d) 5.30
Rozwiązanie

Naczelnikiem obozu w Jercewie był:
a) Zyskind
b) Stiepanowicz
c) Samsonow
d) Gorcew
Rozwiązanie

Jewgienija Fiodorowna zmarła:
a) zabita przez zazdrosnego „urka”
b) z głodu
c) w czasie porodu
d) postrzelona przez strażnika
Rozwiązanie

Trzy uderzenia butem w drzwi to sygnał do:
a) śniadania
b) obiadu
c) pobudki
d) kolacji
Rozwiązanie

Fin - Rusto Karinen po ucieczce był na wolności:
a) dzień
b) tydzień
c) pięć dni
d) dwa dni
Rozwiązanie

Wartość człowieka w obozie mierzona była jego:
a) wydajnością
b) wykształceniem
c) lojalnością
d) skutecznością
Rozwiązanie

Wojna rosyjsko-niemiecka wybuchła:
a) w styczniu 1942r.
b) w lutym 1941r.
c) w listopadzie 1941r.
d) w czerwcu 1941r.
Rozwiązanie

„Opowiadanie B.” ma charakter autonomiczny i nawiązuje po trosze do konwencji powieści:
a) szkatułkowej
b) młodopolskiej
c) filozoficznej
d) psychologicznej
Rozwiązanie

Obóz, do którego Grudziński trafił w 1940 roku, opuścił w:
a) 1942 roku
b) 1941 roku
c) tym samym roku
d) 1943 roku
Rozwiązanie

Miszę Kostylewa oskarżono go o:
a) kradzież
b) obrazę wodza - Stalina
c) szpiegostwo
d) zabójstwo
Rozwiązanie

„Bezprizorni” to:
a) więźniowie odsiadujący karę za drobne przewinienia
b) małoletni przestępcy
c) więźniowie polityczni
d) przestępcy po wielokrotnej recydywie
Rozwiązanie

Kunin zajmował się:
a) edukowaniem kulturalnym więźniów
b) donoszeniem na więźniów
c) pilnowaniem więźniów w izolatce
d) leczeniem więźniów
Rozwiązanie

Rusto Karinen, aresztowany pod zarzutem szpiegostwa i terroryzmu, to z pochodzenia:
a) Szwed
b) Holender
c) Fin
d) Belg
Rozwiązanie

Ponomarenko zmarł:
a) na atak serca
b) na szkorbut
c) z powodu odmrożeń
d) zabity strzałem z karabinu
Rozwiązanie

Gustaw Herling – Grudziński pisał „Inny świat” w latach:
a) 1948-1949
b) 1949-1951
c) 1949-1950
d) 1947-1952
Rozwiązanie

Obóz w Jercewie założyło sześciuset więźniów w dziewiczym archangielskim lesie w:
a) 1937 roku
b) 1936 roku
c) 1939 roku
d) 1938 roku
Rozwiązanie

Tagi:
• streszczenie innego świata • autobiografizm w Innym Świecie • Herling-Grudziński w Innym Świecie • charakterystyka bohaterów w powieści Inney Świat • historia w Innym Świecie • moralność w Innym Świecie • Inny świat - zbrodnia i terror • Inny świat motyw pracy • obraz Jercewa w Innym Świecie • opracowanie Innego Świata • Inny świat Herlinga-Grudzińskiego • Inny świat - utwór o sile i słabości człowieka • łagry w Innym Świecie • Inny świat obraz łagrów • Inny świat dokument sowieckich zbrodni • sposoby upadlania człowieka w Innym świecie • Grudziński Inny świat