strona główna lektury http://ostatnidzwonek.pl/is/ ----------------
 Inny świat
      Inny świat | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Symbolem zamykającym tytułowy „inny świat” jest:
a) przybycie Grudzińskiego do Rzymu
b) opuszczenie obozu przez Grudzińskiego
c) dotarciem Grudzińskiego do wojska polskiego
d) wyzwolenie Paryża
Rozwiązanie

Fin - Rusto Karinen po ucieczce był na wolności:
a) dzień
b) tydzień
c) dwa dni
d) pięć dni
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Wojna rosyjsko-niemiecka wybuchła:
a) w styczniu 1942r.
b) w lutym 1941r.
c) w czerwcu 1941r.
d) w listopadzie 1941r.
Rozwiązanie

„Była w nim nie rozpacz zbliżającej się śmierci, ale beznadziejność trwającego na przekór życia.” - to słowa o starym:
a) Żydzie
b) Czeczeńcu
c) Niemcu
d) Ormianinie
Rozwiązanie

„Bezprizorni” to:
a) małoletni przestępcy
b) więźniowie polityczni
c) więźniowie odsiadujący karę za drobne przewinienia
d) przestępcy po wielokrotnej recydywie
Rozwiązanie

Miszę Kostylewa oskarżono go o:
a) obrazę wodza - Stalina
b) kradzież
c) szpiegostwo
d) zabójstwo
Rozwiązanie

Obóz w Jercewie założyło sześciuset więźniów w dziewiczym archangielskim lesie w:
a) 1938 roku
b) 1939 roku
c) 1936 roku
d) 1937 roku
Rozwiązanie

„Zabójca Stalina” założył się z przyjacielem, że od pierwszego strzału trafi w:
a) serce Stalina
b) oko Stalina
c) potylicę Stalina
d) brzuch Stalina
Rozwiązanie

„Przystanią życia uczuciowego” był:
a) „lazariet”
b) „dom Swidanij”
c) „Barak chudożestwiennoj samodjejatjelnosti”
d) „Barak pieriesylny”
Rozwiązanie

Rusto Karinen, aresztowany pod zarzutem szpiegostwa i terroryzmu, to z pochodzenia:
a) Belg
b) Szwed
c) Fin
d) Holender
Rozwiązanie


Ponomarenko zmarł:
a) na atak serca
b) z powodu odmrożeń
c) zabity strzałem z karabinu
d) na szkorbut
Rozwiązanie

Proces kolektywizacji w ZSRR to:
a) nadanie ziemi bezrolnym chłopom
b) uwłaszczenie chłopów
c) przymusowe wywłaszczenie rolników
d) odebranie zapasów żywnosci chłopom
Rozwiązanie

Trzy uderzenia butem w drzwi to sygnał do:
a) śniadania
b) pobudki
c) obiadu
d) kolacji
Rozwiązanie

Czas pracy w Jercewie po wybuchu wojny rosyjsko - niemieckiej podwyższono do:
a) dwunastu godzin
b) jedenastu godzin
c) szesnastu godzin
d) czternastu godzin
Rozwiązanie

„Opowiadanie B.” ma charakter autonomiczny i nawiązuje po trosze do konwencji powieści:
a) młodopolskiej
b) psychologicznej
c) filozoficznej
d) szkatułkowej
Rozwiązanie

Autor „Innego świata” został aresztowany w 1940 roku w:
a) kwietniu
b) marcu
c) czerwcu
d) maju
Rozwiązanie

W łaźni poznał Grudziński profesora Borysa Lazarowicza, który uczęszczał do jednego gimnazjum z:
a) Leśmianem
b) Wierzyńskim
c) Tuwimem
d) Słonimskim
Rozwiązanie

W Leningradzie Grudziński przebywał w celi numer:
a) 25
b) 37
c) 14
d) 11
Rozwiązanie

Gustaw Herling – Grudziński pisał „Inny świat” w latach:
a) 1949-1951
b) 1948-1949
c) 1947-1952
d) 1949-1950
Rozwiązanie

„Stachanowcami” nazywano:
a) więźniów, których dzienna wydajność pracy sięgała lub przekraczała 125%
b) więźniów, którzy pilnowali innych więźniów
c) recydywistów
d) skazanych za morderstwa
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
„Inny świat” ma charakter:
a) dokumentalny
b) oskarżenia
c) manipulacji
d) publicystyczny
Rozwiązanie

Pierwszymi towarzyszami autora w jercewskim obozie został m.in Polenko -
a) nauczyciel
b) inżynier
c) teletechnik
d) ślusarz
Rozwiązanie

Kunin zajmował się:
a) leczeniem więźniów
b) edukowaniem kulturalnym więźniów
c) donoszeniem na więźniów
d) pilnowaniem więźniów w izolatce
Rozwiązanie

„Archipelag GUŁag” to powieść:
a) Fiodora Dostojewskiego
b) Michaiła Bułhakowa
c) Maksyma Gorkiego
d) Aleksandra Sołżenicyna
Rozwiązanie

W Witebsku Grudziński zawarł znajomość z pewnym Żydem -
a) kowalem
b) sierżantem
c) księgowym
d) szewcem
Rozwiązanie

Po pracy wszyscy więźniowie byli rozliczani z wydajności i jakości swojej pracy. Czynności tej dokonywał:
a) kapo
b) strażnik
c) naczelnik
d) brygadier
Rozwiązanie

PLAN to:
a) akcja masowych aresztowań
b) kryptonim Grudzińskiego
c) czasopismo podziemne
d) polska organizacja konspiracyjna
Rozwiązanie

„Etap” to:
a) obóz pracy przymusowej z narzuconymi odgórnie zasadami
b) teren obozu
c) forma oszustwa stosowanego przez brygadierów
d) przeniesienie (przejście) do innego obozu
Rozwiązanie

W języku polskim "Inny świat" został wydany w:
a) 1951r.
b) 1955r.
c) 1953r.
d) 1950r.
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie "Innego świata" wyszło w języku:
a) polskim
b) francuskim
c) angielskim
d) włoskim
Rozwiązanie

Obóz, do którego Grudziński trafił w 1940 roku, opuścił w:
a) 1942 roku
b) tym samym roku
c) 1943 roku
d) 1941 roku
Rozwiązanie

Kochankiem dziewczyny obozowej Marusi był:
a) Kort
b) Zbir
c) Kowal
d) Ziuk
Rozwiązanie

Tania to:
a) pracownica ambulatorium
b) dziewczyna, na której dokonano zbiorowego gwałtu
c) pielęgniarka
d) śpiewaczka opery moskiewskiej
Rozwiązanie

Jewgienija Fiodorowna zmarła:
a) w czasie porodu
b) postrzelona przez strażnika
c) zabita przez zazdrosnego „urka”
d) z głodu
Rozwiązanie

GUŁag to:
a) system obozów jenieckich
b) system kołchozów
c) system obozów pracy przymusowej
d) system obozów dla cudzoziemców
Rozwiązanie

Narrator spędził Boże Narodzenie 1941 roku w:
a) „trupiarni”
b) lazarecie
c) „domu swidanij”
d) „izolatorze”
Rozwiązanie

Wartość człowieka w obozie mierzona była jego:
a) lojalnością
b) wykształceniem
c) skutecznością
d) wydajnością
Rozwiązanie

Naczelnikiem obozu w Jercewie był:
a) Zyskind
b) Gorcew
c) Samsonow
d) Stiepanowicz
Rozwiązanie

Dzień w obozie rozpoczynała pobudka o:
a) 5.30
b) 6.30
c) 5.00
d) 6.00
Rozwiązanie

Podczas pierwszego pokazu filmowego wyemitowano film amerykański z życia Straussa:
a) „Szalony Walc”
b) „Wielki Walc”
c) „Wiedeński Walc”
d) „Walc na dworze króla”
Rozwiązanie

Tagi:
• streszczenie innego świata • autobiografizm w Innym Świecie • Herling-Grudziński w Innym Świecie • charakterystyka bohaterów w powieści Inney Świat • historia w Innym Świecie • moralność w Innym Świecie • Inny świat - zbrodnia i terror • Inny świat motyw pracy • obraz Jercewa w Innym Świecie • opracowanie Innego Świata • Inny świat Herlinga-Grudzińskiego • Inny świat - utwór o sile i słabości człowieka • łagry w Innym Świecie • Inny świat obraz łagrów • Inny świat dokument sowieckich zbrodni • sposoby upadlania człowieka w Innym świecie • Grudziński Inny świat
Partner serwisu: