Inny świat
      Inny świat | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

GUŁag to:
a) system obozów dla cudzoziemców
b) system obozów jenieckich
c) system kołchozów
d) system obozów pracy przymusowej
Rozwiązanie

W Witebsku Grudziński zawarł znajomość z pewnym Żydem -
a) kowalem
b) szewcem
c) sierżantem
d) księgowym
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Trzy uderzenia butem w drzwi to sygnał do:
a) kolacji
b) pobudki
c) śniadania
d) obiadu
Rozwiązanie

Podczas pierwszego pokazu filmowego wyemitowano film amerykański z życia Straussa:
a) „Wiedeński Walc”
b) „Walc na dworze króla”
c) „Szalony Walc”
d) „Wielki Walc”
Rozwiązanie

„Bezprizorni” to:
a) małoletni przestępcy
b) przestępcy po wielokrotnej recydywie
c) więźniowie polityczni
d) więźniowie odsiadujący karę za drobne przewinienia
Rozwiązanie

Wojna rosyjsko-niemiecka wybuchła:
a) w lutym 1941r.
b) w listopadzie 1941r.
c) w czerwcu 1941r.
d) w styczniu 1942r.
Rozwiązanie

„Etap” to:
a) przeniesienie (przejście) do innego obozu
b) forma oszustwa stosowanego przez brygadierów
c) obóz pracy przymusowej z narzuconymi odgórnie zasadami
d) teren obozu
Rozwiązanie

W łaźni poznał Grudziński profesora Borysa Lazarowicza, który uczęszczał do jednego gimnazjum z:
a) Wierzyńskim
b) Słonimskim
c) Leśmianem
d) Tuwimem
Rozwiązanie

Autor „Innego świata” został aresztowany w 1940 roku w:
a) marcu
b) maju
c) kwietniu
d) czerwcu
Rozwiązanie

Proces kolektywizacji w ZSRR to:
a) odebranie zapasów żywnosci chłopom
b) nadanie ziemi bezrolnym chłopom
c) przymusowe wywłaszczenie rolników
d) uwłaszczenie chłopów
Rozwiązanie


Obóz w Jercewie założyło sześciuset więźniów w dziewiczym archangielskim lesie w:
a) 1939 roku
b) 1936 roku
c) 1938 roku
d) 1937 roku
Rozwiązanie

„Przystanią życia uczuciowego” był:
a) „lazariet”
b) „dom Swidanij”
c) „Barak pieriesylny”
d) „Barak chudożestwiennoj samodjejatjelnosti”
Rozwiązanie

W języku polskim "Inny świat" został wydany w:
a) 1950r.
b) 1951r.
c) 1953r.
d) 1955r.
Rozwiązanie

Kunin zajmował się:
a) edukowaniem kulturalnym więźniów
b) donoszeniem na więźniów
c) pilnowaniem więźniów w izolatce
d) leczeniem więźniów
Rozwiązanie

Wartość człowieka w obozie mierzona była jego:
a) wydajnością
b) skutecznością
c) wykształceniem
d) lojalnością
Rozwiązanie

Symbolem zamykającym tytułowy „inny świat” jest:
a) wyzwolenie Paryża
b) dotarciem Grudzińskiego do wojska polskiego
c) opuszczenie obozu przez Grudzińskiego
d) przybycie Grudzińskiego do Rzymu
Rozwiązanie

„Stachanowcami” nazywano:
a) skazanych za morderstwa
b) więźniów, którzy pilnowali innych więźniów
c) recydywistów
d) więźniów, których dzienna wydajność pracy sięgała lub przekraczała 125%
Rozwiązanie

Obóz, do którego Grudziński trafił w 1940 roku, opuścił w:
a) tym samym roku
b) 1943 roku
c) 1942 roku
d) 1941 roku
Rozwiązanie

„Opowiadanie B.” ma charakter autonomiczny i nawiązuje po trosze do konwencji powieści:
a) psychologicznej
b) szkatułkowej
c) młodopolskiej
d) filozoficznej
Rozwiązanie

W Leningradzie Grudziński przebywał w celi numer:
a) 37
b) 14
c) 11
d) 25
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Po pracy wszyscy więźniowie byli rozliczani z wydajności i jakości swojej pracy. Czynności tej dokonywał:
a) naczelnik
b) kapo
c) strażnik
d) brygadier
Rozwiązanie

„Była w nim nie rozpacz zbliżającej się śmierci, ale beznadziejność trwającego na przekór życia.” - to słowa o starym:
a) Ormianinie
b) Czeczeńcu
c) Żydzie
d) Niemcu
Rozwiązanie

Rusto Karinen, aresztowany pod zarzutem szpiegostwa i terroryzmu, to z pochodzenia:
a) Fin
b) Holender
c) Belg
d) Szwed
Rozwiązanie

Czas pracy w Jercewie po wybuchu wojny rosyjsko - niemieckiej podwyższono do:
a) jedenastu godzin
b) dwunastu godzin
c) czternastu godzin
d) szesnastu godzin
Rozwiązanie

„Zabójca Stalina” założył się z przyjacielem, że od pierwszego strzału trafi w:
a) oko Stalina
b) potylicę Stalina
c) serce Stalina
d) brzuch Stalina
Rozwiązanie

Gustaw Herling – Grudziński pisał „Inny świat” w latach:
a) 1949-1951
b) 1948-1949
c) 1949-1950
d) 1947-1952
Rozwiązanie

Naczelnikiem obozu w Jercewie był:
a) Zyskind
b) Stiepanowicz
c) Samsonow
d) Gorcew
Rozwiązanie

Kochankiem dziewczyny obozowej Marusi był:
a) Kowal
b) Zbir
c) Kort
d) Ziuk
Rozwiązanie

Narrator spędził Boże Narodzenie 1941 roku w:
a) „trupiarni”
b) „izolatorze”
c) „domu swidanij”
d) lazarecie
Rozwiązanie

Fin - Rusto Karinen po ucieczce był na wolności:
a) dzień
b) tydzień
c) pięć dni
d) dwa dni
Rozwiązanie

Jewgienija Fiodorowna zmarła:
a) zabita przez zazdrosnego „urka”
b) w czasie porodu
c) z głodu
d) postrzelona przez strażnika
Rozwiązanie

Miszę Kostylewa oskarżono go o:
a) obrazę wodza - Stalina
b) kradzież
c) szpiegostwo
d) zabójstwo
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie "Innego świata" wyszło w języku:
a) polskim
b) angielskim
c) francuskim
d) włoskim
Rozwiązanie

Pierwszymi towarzyszami autora w jercewskim obozie został m.in Polenko -
a) inżynier
b) teletechnik
c) nauczyciel
d) ślusarz
Rozwiązanie

„Archipelag GUŁag” to powieść:
a) Fiodora Dostojewskiego
b) Aleksandra Sołżenicyna
c) Michaiła Bułhakowa
d) Maksyma Gorkiego
Rozwiązanie

Ponomarenko zmarł:
a) z powodu odmrożeń
b) zabity strzałem z karabinu
c) na szkorbut
d) na atak serca
Rozwiązanie

„Inny świat” ma charakter:
a) dokumentalny
b) oskarżenia
c) manipulacji
d) publicystyczny
Rozwiązanie

PLAN to:
a) czasopismo podziemne
b) polska organizacja konspiracyjna
c) kryptonim Grudzińskiego
d) akcja masowych aresztowań
Rozwiązanie

Dzień w obozie rozpoczynała pobudka o:
a) 6.00
b) 6.30
c) 5.00
d) 5.30
Rozwiązanie

Tania to:
a) śpiewaczka opery moskiewskiej
b) pielęgniarka
c) dziewczyna, na której dokonano zbiorowego gwałtu
d) pracownica ambulatorium
Rozwiązanie

Tagi:
• streszczenie innego świata • autobiografizm w Innym Świecie • Herling-Grudziński w Innym Świecie • charakterystyka bohaterów w powieści Inney Świat • historia w Innym Świecie • moralność w Innym Świecie • Inny świat - zbrodnia i terror • Inny świat motyw pracy • obraz Jercewa w Innym Świecie • opracowanie Innego Świata • Inny świat Herlinga-Grudzińskiego • Inny świat - utwór o sile i słabości człowieka • łagry w Innym Świecie • Inny świat obraz łagrów • Inny świat dokument sowieckich zbrodni • sposoby upadlania człowieka w Innym świecie • Grudziński Inny świat
Partner serwisu: