Inny świat
      Inny świat | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

W Leningradzie Grudziński przebywał w celi numer:
a) 25
b) 37
c) 14
d) 11
Rozwiązanie

Ponomarenko zmarł:
a) na atak serca
b) zabity strzałem z karabinu
c) na szkorbut
d) z powodu odmrożeń
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Naczelnikiem obozu w Jercewie był:
a) Zyskind
b) Gorcew
c) Stiepanowicz
d) Samsonow
Rozwiązanie

„Była w nim nie rozpacz zbliżającej się śmierci, ale beznadziejność trwającego na przekór życia.” - to słowa o starym:
a) Ormianinie
b) Niemcu
c) Żydzie
d) Czeczeńcu
Rozwiązanie

Kochankiem dziewczyny obozowej Marusi był:
a) Zbir
b) Ziuk
c) Kort
d) Kowal
Rozwiązanie

Czas pracy w Jercewie po wybuchu wojny rosyjsko - niemieckiej podwyższono do:
a) dwunastu godzin
b) szesnastu godzin
c) jedenastu godzin
d) czternastu godzin
Rozwiązanie

Trzy uderzenia butem w drzwi to sygnał do:
a) kolacji
b) śniadania
c) pobudki
d) obiadu
Rozwiązanie

„Bezprizorni” to:
a) przestępcy po wielokrotnej recydywie
b) więźniowie polityczni
c) małoletni przestępcy
d) więźniowie odsiadujący karę za drobne przewinienia
Rozwiązanie

„Przystanią życia uczuciowego” był:
a) „Barak chudożestwiennoj samodjejatjelnosti”
b) „lazariet”
c) „Barak pieriesylny”
d) „dom Swidanij”
Rozwiązanie

Obóz w Jercewie założyło sześciuset więźniów w dziewiczym archangielskim lesie w:
a) 1937 roku
b) 1936 roku
c) 1938 roku
d) 1939 roku
Rozwiązanie


Rusto Karinen, aresztowany pod zarzutem szpiegostwa i terroryzmu, to z pochodzenia:
a) Holender
b) Szwed
c) Fin
d) Belg
Rozwiązanie

PLAN to:
a) czasopismo podziemne
b) polska organizacja konspiracyjna
c) akcja masowych aresztowań
d) kryptonim Grudzińskiego
Rozwiązanie

Tania to:
a) pielęgniarka
b) śpiewaczka opery moskiewskiej
c) dziewczyna, na której dokonano zbiorowego gwałtu
d) pracownica ambulatorium
Rozwiązanie

„Stachanowcami” nazywano:
a) recydywistów
b) skazanych za morderstwa
c) więźniów, którzy pilnowali innych więźniów
d) więźniów, których dzienna wydajność pracy sięgała lub przekraczała 125%
Rozwiązanie

Jewgienija Fiodorowna zmarła:
a) zabita przez zazdrosnego „urka”
b) w czasie porodu
c) z głodu
d) postrzelona przez strażnika
Rozwiązanie

Wartość człowieka w obozie mierzona była jego:
a) wykształceniem
b) skutecznością
c) wydajnością
d) lojalnością
Rozwiązanie

Kunin zajmował się:
a) donoszeniem na więźniów
b) edukowaniem kulturalnym więźniów
c) pilnowaniem więźniów w izolatce
d) leczeniem więźniów
Rozwiązanie

GUŁag to:
a) system obozów dla cudzoziemców
b) system kołchozów
c) system obozów jenieckich
d) system obozów pracy przymusowej
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie "Innego świata" wyszło w języku:
a) włoskim
b) angielskim
c) polskim
d) francuskim
Rozwiązanie

Symbolem zamykającym tytułowy „inny świat” jest:
a) przybycie Grudzińskiego do Rzymu
b) opuszczenie obozu przez Grudzińskiego
c) dotarciem Grudzińskiego do wojska polskiego
d) wyzwolenie Paryża
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
„Zabójca Stalina” założył się z przyjacielem, że od pierwszego strzału trafi w:
a) potylicę Stalina
b) brzuch Stalina
c) serce Stalina
d) oko Stalina
Rozwiązanie

Fin - Rusto Karinen po ucieczce był na wolności:
a) pięć dni
b) tydzień
c) dwa dni
d) dzień
Rozwiązanie

„Archipelag GUŁag” to powieść:
a) Michaiła Bułhakowa
b) Fiodora Dostojewskiego
c) Aleksandra Sołżenicyna
d) Maksyma Gorkiego
Rozwiązanie

„Inny świat” ma charakter:
a) manipulacji
b) oskarżenia
c) publicystyczny
d) dokumentalny
Rozwiązanie

Obóz, do którego Grudziński trafił w 1940 roku, opuścił w:
a) 1941 roku
b) 1942 roku
c) tym samym roku
d) 1943 roku
Rozwiązanie

W języku polskim "Inny świat" został wydany w:
a) 1950r.
b) 1955r.
c) 1953r.
d) 1951r.
Rozwiązanie

Gustaw Herling – Grudziński pisał „Inny świat” w latach:
a) 1947-1952
b) 1948-1949
c) 1949-1950
d) 1949-1951
Rozwiązanie

Proces kolektywizacji w ZSRR to:
a) odebranie zapasów żywnosci chłopom
b) nadanie ziemi bezrolnym chłopom
c) przymusowe wywłaszczenie rolników
d) uwłaszczenie chłopów
Rozwiązanie

W łaźni poznał Grudziński profesora Borysa Lazarowicza, który uczęszczał do jednego gimnazjum z:
a) Leśmianem
b) Słonimskim
c) Tuwimem
d) Wierzyńskim
Rozwiązanie

„Opowiadanie B.” ma charakter autonomiczny i nawiązuje po trosze do konwencji powieści:
a) psychologicznej
b) młodopolskiej
c) szkatułkowej
d) filozoficznej
Rozwiązanie

Wojna rosyjsko-niemiecka wybuchła:
a) w lutym 1941r.
b) w czerwcu 1941r.
c) w styczniu 1942r.
d) w listopadzie 1941r.
Rozwiązanie

Narrator spędził Boże Narodzenie 1941 roku w:
a) „domu swidanij”
b) „izolatorze”
c) lazarecie
d) „trupiarni”
Rozwiązanie

Miszę Kostylewa oskarżono go o:
a) kradzież
b) zabójstwo
c) obrazę wodza - Stalina
d) szpiegostwo
Rozwiązanie

W Witebsku Grudziński zawarł znajomość z pewnym Żydem -
a) księgowym
b) kowalem
c) szewcem
d) sierżantem
Rozwiązanie

Podczas pierwszego pokazu filmowego wyemitowano film amerykański z życia Straussa:
a) „Wielki Walc”
b) „Szalony Walc”
c) „Walc na dworze króla”
d) „Wiedeński Walc”
Rozwiązanie

Dzień w obozie rozpoczynała pobudka o:
a) 5.30
b) 6.30
c) 6.00
d) 5.00
Rozwiązanie

Autor „Innego świata” został aresztowany w 1940 roku w:
a) kwietniu
b) maju
c) marcu
d) czerwcu
Rozwiązanie

Pierwszymi towarzyszami autora w jercewskim obozie został m.in Polenko -
a) nauczyciel
b) inżynier
c) ślusarz
d) teletechnik
Rozwiązanie

„Etap” to:
a) obóz pracy przymusowej z narzuconymi odgórnie zasadami
b) przeniesienie (przejście) do innego obozu
c) forma oszustwa stosowanego przez brygadierów
d) teren obozu
Rozwiązanie

Po pracy wszyscy więźniowie byli rozliczani z wydajności i jakości swojej pracy. Czynności tej dokonywał:
a) strażnik
b) brygadier
c) kapo
d) naczelnik
Rozwiązanie

Tagi:
• streszczenie innego świata • autobiografizm w Innym Świecie • Herling-Grudziński w Innym Świecie • charakterystyka bohaterów w powieści Inney Świat • historia w Innym Świecie • moralność w Innym Świecie • Inny świat - zbrodnia i terror • Inny świat motyw pracy • obraz Jercewa w Innym Świecie • opracowanie Innego Świata • Inny świat Herlinga-Grudzińskiego • Inny świat - utwór o sile i słabości człowieka • łagry w Innym Świecie • Inny świat obraz łagrów • Inny świat dokument sowieckich zbrodni • sposoby upadlania człowieka w Innym świecie • Grudziński Inny świat
Partner serwisu: