Inny świat
      Inny świat | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Trzy uderzenia butem w drzwi to sygnał do:
a) kolacji
b) pobudki
c) śniadania
d) obiadu
Rozwiązanie

„Etap” to:
a) forma oszustwa stosowanego przez brygadierów
b) obóz pracy przymusowej z narzuconymi odgórnie zasadami
c) przeniesienie (przejście) do innego obozu
d) teren obozu
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615
Symbolem zamykającym tytułowy „inny świat” jest:
a) przybycie Grudzińskiego do Rzymu
b) dotarciem Grudzińskiego do wojska polskiego
c) wyzwolenie Paryża
d) opuszczenie obozu przez Grudzińskiego
Rozwiązanie

GUŁag to:
a) system obozów pracy przymusowej
b) system kołchozów
c) system obozów jenieckich
d) system obozów dla cudzoziemców
Rozwiązanie

„Archipelag GUŁag” to powieść:
a) Fiodora Dostojewskiego
b) Michaiła Bułhakowa
c) Maksyma Gorkiego
d) Aleksandra Sołżenicyna
Rozwiązanie

Tania to:
a) pielęgniarka
b) dziewczyna, na której dokonano zbiorowego gwałtu
c) śpiewaczka opery moskiewskiej
d) pracownica ambulatorium
Rozwiązanie

Fin - Rusto Karinen po ucieczce był na wolności:
a) pięć dni
b) tydzień
c) dwa dni
d) dzień
Rozwiązanie

Gustaw Herling – Grudziński pisał „Inny świat” w latach:
a) 1947-1952
b) 1948-1949
c) 1949-1950
d) 1949-1951
Rozwiązanie

Wojna rosyjsko-niemiecka wybuchła:
a) w czerwcu 1941r.
b) w listopadzie 1941r.
c) w styczniu 1942r.
d) w lutym 1941r.
Rozwiązanie

Autor „Innego świata” został aresztowany w 1940 roku w:
a) czerwcu
b) marcu
c) maju
d) kwietniu
Rozwiązanie


„Inny świat” ma charakter:
a) oskarżenia
b) manipulacji
c) dokumentalny
d) publicystyczny
Rozwiązanie

Rusto Karinen, aresztowany pod zarzutem szpiegostwa i terroryzmu, to z pochodzenia:
a) Belg
b) Szwed
c) Holender
d) Fin
Rozwiązanie

Narrator spędził Boże Narodzenie 1941 roku w:
a) „domu swidanij”
b) „izolatorze”
c) lazarecie
d) „trupiarni”
Rozwiązanie

„Bezprizorni” to:
a) więźniowie polityczni
b) przestępcy po wielokrotnej recydywie
c) więźniowie odsiadujący karę za drobne przewinienia
d) małoletni przestępcy
Rozwiązanie

Obóz, do którego Grudziński trafił w 1940 roku, opuścił w:
a) 1941 roku
b) 1943 roku
c) tym samym roku
d) 1942 roku
Rozwiązanie

W Leningradzie Grudziński przebywał w celi numer:
a) 37
b) 25
c) 14
d) 11
Rozwiązanie

„Zabójca Stalina” założył się z przyjacielem, że od pierwszego strzału trafi w:
a) potylicę Stalina
b) brzuch Stalina
c) oko Stalina
d) serce Stalina
Rozwiązanie

Pierwszymi towarzyszami autora w jercewskim obozie został m.in Polenko -
a) teletechnik
b) inżynier
c) nauczyciel
d) ślusarz
Rozwiązanie

Czas pracy w Jercewie po wybuchu wojny rosyjsko - niemieckiej podwyższono do:
a) jedenastu godzin
b) szesnastu godzin
c) czternastu godzin
d) dwunastu godzin
Rozwiązanie

Miszę Kostylewa oskarżono go o:
a) obrazę wodza - Stalina
b) kradzież
c) zabójstwo
d) szpiegostwo
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621
Proces kolektywizacji w ZSRR to:
a) uwłaszczenie chłopów
b) nadanie ziemi bezrolnym chłopom
c) odebranie zapasów żywnosci chłopom
d) przymusowe wywłaszczenie rolników
Rozwiązanie

„Stachanowcami” nazywano:
a) skazanych za morderstwa
b) więźniów, których dzienna wydajność pracy sięgała lub przekraczała 125%
c) recydywistów
d) więźniów, którzy pilnowali innych więźniów
Rozwiązanie

Kochankiem dziewczyny obozowej Marusi był:
a) Ziuk
b) Kort
c) Zbir
d) Kowal
Rozwiązanie

Jewgienija Fiodorowna zmarła:
a) z głodu
b) postrzelona przez strażnika
c) w czasie porodu
d) zabita przez zazdrosnego „urka”
Rozwiązanie

Dzień w obozie rozpoczynała pobudka o:
a) 6.00
b) 5.30
c) 6.30
d) 5.00
Rozwiązanie

„Opowiadanie B.” ma charakter autonomiczny i nawiązuje po trosze do konwencji powieści:
a) szkatułkowej
b) psychologicznej
c) młodopolskiej
d) filozoficznej
Rozwiązanie

W łaźni poznał Grudziński profesora Borysa Lazarowicza, który uczęszczał do jednego gimnazjum z:
a) Wierzyńskim
b) Leśmianem
c) Słonimskim
d) Tuwimem
Rozwiązanie

„Przystanią życia uczuciowego” był:
a) „Barak chudożestwiennoj samodjejatjelnosti”
b) „Barak pieriesylny”
c) „dom Swidanij”
d) „lazariet”
Rozwiązanie

„Była w nim nie rozpacz zbliżającej się śmierci, ale beznadziejność trwającego na przekór życia.” - to słowa o starym:
a) Czeczeńcu
b) Ormianinie
c) Niemcu
d) Żydzie
Rozwiązanie

W Witebsku Grudziński zawarł znajomość z pewnym Żydem -
a) księgowym
b) sierżantem
c) szewcem
d) kowalem
Rozwiązanie

Po pracy wszyscy więźniowie byli rozliczani z wydajności i jakości swojej pracy. Czynności tej dokonywał:
a) brygadier
b) strażnik
c) naczelnik
d) kapo
Rozwiązanie

Kunin zajmował się:
a) donoszeniem na więźniów
b) pilnowaniem więźniów w izolatce
c) leczeniem więźniów
d) edukowaniem kulturalnym więźniów
Rozwiązanie

Wartość człowieka w obozie mierzona była jego:
a) wydajnością
b) skutecznością
c) lojalnością
d) wykształceniem
Rozwiązanie

Obóz w Jercewie założyło sześciuset więźniów w dziewiczym archangielskim lesie w:
a) 1938 roku
b) 1939 roku
c) 1937 roku
d) 1936 roku
Rozwiązanie

W języku polskim "Inny świat" został wydany w:
a) 1950r.
b) 1955r.
c) 1951r.
d) 1953r.
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie "Innego świata" wyszło w języku:
a) polskim
b) angielskim
c) włoskim
d) francuskim
Rozwiązanie

PLAN to:
a) akcja masowych aresztowań
b) polska organizacja konspiracyjna
c) czasopismo podziemne
d) kryptonim Grudzińskiego
Rozwiązanie

Podczas pierwszego pokazu filmowego wyemitowano film amerykański z życia Straussa:
a) „Wiedeński Walc”
b) „Walc na dworze króla”
c) „Szalony Walc”
d) „Wielki Walc”
Rozwiązanie

Naczelnikiem obozu w Jercewie był:
a) Stiepanowicz
b) Samsonow
c) Zyskind
d) Gorcew
Rozwiązanie

Ponomarenko zmarł:
a) z powodu odmrożeń
b) na atak serca
c) na szkorbut
d) zabity strzałem z karabinu
Rozwiązanie

Tagi:
• streszczenie innego świata • autobiografizm w Innym Świecie • Herling-Grudziński w Innym Świecie • charakterystyka bohaterów w powieści Inney Świat • historia w Innym Świecie • moralność w Innym Świecie • Inny świat - zbrodnia i terror • Inny świat motyw pracy • obraz Jercewa w Innym Świecie • opracowanie Innego Świata • Inny świat Herlinga-Grudzińskiego • Inny świat - utwór o sile i słabości człowieka • łagry w Innym Świecie • Inny świat obraz łagrów • Inny świat dokument sowieckich zbrodni • sposoby upadlania człowieka w Innym świecie • Grudziński Inny świat