Inny świat | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

PLAN to:
a) czasopismo podziemne
b) akcja masowych aresztowań
c) kryptonim Grudzińskiego
d) polska organizacja konspiracyjna
Rozwiązanie

Naczelnikiem obozu w Jercewie był:
a) Zyskind
b) Gorcew
c) Stiepanowicz
d) Samsonow
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Symbolem zamykającym tytułowy „inny świat” jest:
a) opuszczenie obozu przez Grudzińskiego
b) wyzwolenie Paryża
c) dotarciem Grudzińskiego do wojska polskiego
d) przybycie Grudzińskiego do Rzymu
Rozwiązanie

„Archipelag GUŁag” to powieść:
a) Maksyma Gorkiego
b) Aleksandra Sołżenicyna
c) Fiodora Dostojewskiego
d) Michaiła Bułhakowa
Rozwiązanie

Obóz, do którego Grudziński trafił w 1940 roku, opuścił w:
a) tym samym roku
b) 1941 roku
c) 1942 roku
d) 1943 roku
Rozwiązanie

Proces kolektywizacji w ZSRR to:
a) uwłaszczenie chłopów
b) przymusowe wywłaszczenie rolników
c) odebranie zapasów żywnosci chłopom
d) nadanie ziemi bezrolnym chłopom
Rozwiązanie

Wartość człowieka w obozie mierzona była jego:
a) wydajnością
b) lojalnością
c) wykształceniem
d) skutecznością
Rozwiązanie

„Stachanowcami” nazywano:
a) więźniów, których dzienna wydajność pracy sięgała lub przekraczała 125%
b) recydywistów
c) więźniów, którzy pilnowali innych więźniów
d) skazanych za morderstwa
Rozwiązanie

Autor „Innego świata” został aresztowany w 1940 roku w:
a) czerwcu
b) marcu
c) kwietniu
d) maju
Rozwiązanie

Narrator spędził Boże Narodzenie 1941 roku w:
a) „izolatorze”
b) lazarecie
c) „trupiarni”
d) „domu swidanij”
Rozwiązanie


„Opowiadanie B.” ma charakter autonomiczny i nawiązuje po trosze do konwencji powieści:
a) młodopolskiej
b) psychologicznej
c) filozoficznej
d) szkatułkowej
Rozwiązanie

Dzień w obozie rozpoczynała pobudka o:
a) 5.30
b) 6.00
c) 6.30
d) 5.00
Rozwiązanie

Pierwszymi towarzyszami autora w jercewskim obozie został m.in Polenko -
a) nauczyciel
b) inżynier
c) ślusarz
d) teletechnik
Rozwiązanie

„Zabójca Stalina” założył się z przyjacielem, że od pierwszego strzału trafi w:
a) serce Stalina
b) brzuch Stalina
c) oko Stalina
d) potylicę Stalina
Rozwiązanie

Czas pracy w Jercewie po wybuchu wojny rosyjsko - niemieckiej podwyższono do:
a) szesnastu godzin
b) czternastu godzin
c) jedenastu godzin
d) dwunastu godzin
Rozwiązanie

Fin - Rusto Karinen po ucieczce był na wolności:
a) tydzień
b) pięć dni
c) dzień
d) dwa dni
Rozwiązanie

Kochankiem dziewczyny obozowej Marusi był:
a) Kort
b) Zbir
c) Kowal
d) Ziuk
Rozwiązanie

„Etap” to:
a) forma oszustwa stosowanego przez brygadierów
b) obóz pracy przymusowej z narzuconymi odgórnie zasadami
c) przeniesienie (przejście) do innego obozu
d) teren obozu
Rozwiązanie

„Była w nim nie rozpacz zbliżającej się śmierci, ale beznadziejność trwającego na przekór życia.” - to słowa o starym:
a) Ormianinie
b) Żydzie
c) Czeczeńcu
d) Niemcu
Rozwiązanie

Rusto Karinen, aresztowany pod zarzutem szpiegostwa i terroryzmu, to z pochodzenia:
a) Belg
b) Szwed
c) Holender
d) Fin
Rozwiązanie


„Przystanią życia uczuciowego” był:
a) „Barak pieriesylny”
b) „dom Swidanij”
c) „lazariet”
d) „Barak chudożestwiennoj samodjejatjelnosti”
Rozwiązanie

Po pracy wszyscy więźniowie byli rozliczani z wydajności i jakości swojej pracy. Czynności tej dokonywał:
a) strażnik
b) naczelnik
c) brygadier
d) kapo
Rozwiązanie

Podczas pierwszego pokazu filmowego wyemitowano film amerykański z życia Straussa:
a) „Wielki Walc”
b) „Szalony Walc”
c) „Walc na dworze króla”
d) „Wiedeński Walc”
Rozwiązanie

Kunin zajmował się:
a) donoszeniem na więźniów
b) edukowaniem kulturalnym więźniów
c) leczeniem więźniów
d) pilnowaniem więźniów w izolatce
Rozwiązanie

Miszę Kostylewa oskarżono go o:
a) obrazę wodza - Stalina
b) zabójstwo
c) kradzież
d) szpiegostwo
Rozwiązanie

„Bezprizorni” to:
a) więźniowie polityczni
b) małoletni przestępcy
c) więźniowie odsiadujący karę za drobne przewinienia
d) przestępcy po wielokrotnej recydywie
Rozwiązanie

W Witebsku Grudziński zawarł znajomość z pewnym Żydem -
a) szewcem
b) sierżantem
c) kowalem
d) księgowym
Rozwiązanie

W Leningradzie Grudziński przebywał w celi numer:
a) 14
b) 25
c) 11
d) 37
Rozwiązanie

Gustaw Herling – Grudziński pisał „Inny świat” w latach:
a) 1947-1952
b) 1948-1949
c) 1949-1950
d) 1949-1951
Rozwiązanie

„Inny świat” ma charakter:
a) oskarżenia
b) dokumentalny
c) manipulacji
d) publicystyczny
Rozwiązanie

W łaźni poznał Grudziński profesora Borysa Lazarowicza, który uczęszczał do jednego gimnazjum z:
a) Słonimskim
b) Wierzyńskim
c) Leśmianem
d) Tuwimem
Rozwiązanie

GUŁag to:
a) system obozów pracy przymusowej
b) system obozów dla cudzoziemców
c) system kołchozów
d) system obozów jenieckich
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie "Innego świata" wyszło w języku:
a) włoskim
b) angielskim
c) polskim
d) francuskim
Rozwiązanie

Wojna rosyjsko-niemiecka wybuchła:
a) w styczniu 1942r.
b) w czerwcu 1941r.
c) w listopadzie 1941r.
d) w lutym 1941r.
Rozwiązanie

W języku polskim "Inny świat" został wydany w:
a) 1950r.
b) 1953r.
c) 1955r.
d) 1951r.
Rozwiązanie

Obóz w Jercewie założyło sześciuset więźniów w dziewiczym archangielskim lesie w:
a) 1937 roku
b) 1938 roku
c) 1936 roku
d) 1939 roku
Rozwiązanie

Ponomarenko zmarł:
a) na atak serca
b) na szkorbut
c) zabity strzałem z karabinu
d) z powodu odmrożeń
Rozwiązanie

Trzy uderzenia butem w drzwi to sygnał do:
a) śniadania
b) pobudki
c) obiadu
d) kolacji
Rozwiązanie

Jewgienija Fiodorowna zmarła:
a) postrzelona przez strażnika
b) zabita przez zazdrosnego „urka”
c) w czasie porodu
d) z głodu
Rozwiązanie

Tania to:
a) pielęgniarka
b) dziewczyna, na której dokonano zbiorowego gwałtu
c) śpiewaczka opery moskiewskiej
d) pracownica ambulatorium
Rozwiązanie

Tagi:
• streszczenie innego świata • autobiografizm w Innym Świecie • Herling-Grudziński w Innym Świecie • charakterystyka bohaterów w powieści Inney Świat • historia w Innym Świecie • moralność w Innym Świecie • Inny świat - zbrodnia i terror • Inny świat motyw pracy • obraz Jercewa w Innym Świecie • opracowanie Innego Świata • Inny świat Herlinga-Grudzińskiego • Inny świat - utwór o sile i słabości człowieka • łagry w Innym Świecie • Inny świat obraz łagrów • Inny świat dokument sowieckich zbrodni • sposoby upadlania człowieka w Innym świecie • Grudziński Inny świat