Inny świat
      Inny świat | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Czas pracy w Jercewie po wybuchu wojny rosyjsko - niemieckiej podwyższono do:
a) jedenastu godzin
b) czternastu godzin
c) dwunastu godzin
d) szesnastu godzin
Rozwiązanie

Narrator spędził Boże Narodzenie 1941 roku w:
a) „trupiarni”
b) lazarecie
c) „izolatorze”
d) „domu swidanij”
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Kochankiem dziewczyny obozowej Marusi był:
a) Zbir
b) Kort
c) Kowal
d) Ziuk
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie "Innego świata" wyszło w języku:
a) angielskim
b) polskim
c) francuskim
d) włoskim
Rozwiązanie

Symbolem zamykającym tytułowy „inny świat” jest:
a) wyzwolenie Paryża
b) przybycie Grudzińskiego do Rzymu
c) dotarciem Grudzińskiego do wojska polskiego
d) opuszczenie obozu przez Grudzińskiego
Rozwiązanie

„Przystanią życia uczuciowego” był:
a) „Barak chudożestwiennoj samodjejatjelnosti”
b) „Barak pieriesylny”
c) „lazariet”
d) „dom Swidanij”
Rozwiązanie

„Była w nim nie rozpacz zbliżającej się śmierci, ale beznadziejność trwającego na przekór życia.” - to słowa o starym:
a) Niemcu
b) Żydzie
c) Ormianinie
d) Czeczeńcu
Rozwiązanie

„Zabójca Stalina” założył się z przyjacielem, że od pierwszego strzału trafi w:
a) serce Stalina
b) oko Stalina
c) potylicę Stalina
d) brzuch Stalina
Rozwiązanie

Podczas pierwszego pokazu filmowego wyemitowano film amerykański z życia Straussa:
a) „Walc na dworze króla”
b) „Wiedeński Walc”
c) „Szalony Walc”
d) „Wielki Walc”
Rozwiązanie

W łaźni poznał Grudziński profesora Borysa Lazarowicza, który uczęszczał do jednego gimnazjum z:
a) Leśmianem
b) Tuwimem
c) Wierzyńskim
d) Słonimskim
Rozwiązanie


„Stachanowcami” nazywano:
a) recydywistów
b) więźniów, których dzienna wydajność pracy sięgała lub przekraczała 125%
c) więźniów, którzy pilnowali innych więźniów
d) skazanych za morderstwa
Rozwiązanie

Naczelnikiem obozu w Jercewie był:
a) Stiepanowicz
b) Zyskind
c) Samsonow
d) Gorcew
Rozwiązanie

Rusto Karinen, aresztowany pod zarzutem szpiegostwa i terroryzmu, to z pochodzenia:
a) Holender
b) Belg
c) Fin
d) Szwed
Rozwiązanie

Obóz, do którego Grudziński trafił w 1940 roku, opuścił w:
a) tym samym roku
b) 1943 roku
c) 1941 roku
d) 1942 roku
Rozwiązanie

Tania to:
a) pielęgniarka
b) śpiewaczka opery moskiewskiej
c) pracownica ambulatorium
d) dziewczyna, na której dokonano zbiorowego gwałtu
Rozwiązanie

Obóz w Jercewie założyło sześciuset więźniów w dziewiczym archangielskim lesie w:
a) 1936 roku
b) 1939 roku
c) 1937 roku
d) 1938 roku
Rozwiązanie

Po pracy wszyscy więźniowie byli rozliczani z wydajności i jakości swojej pracy. Czynności tej dokonywał:
a) naczelnik
b) brygadier
c) strażnik
d) kapo
Rozwiązanie

„Etap” to:
a) forma oszustwa stosowanego przez brygadierów
b) obóz pracy przymusowej z narzuconymi odgórnie zasadami
c) teren obozu
d) przeniesienie (przejście) do innego obozu
Rozwiązanie

Proces kolektywizacji w ZSRR to:
a) uwłaszczenie chłopów
b) odebranie zapasów żywnosci chłopom
c) przymusowe wywłaszczenie rolników
d) nadanie ziemi bezrolnym chłopom
Rozwiązanie

Wartość człowieka w obozie mierzona była jego:
a) wykształceniem
b) lojalnością
c) skutecznością
d) wydajnością
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Wojna rosyjsko-niemiecka wybuchła:
a) w lutym 1941r.
b) w styczniu 1942r.
c) w czerwcu 1941r.
d) w listopadzie 1941r.
Rozwiązanie

Fin - Rusto Karinen po ucieczce był na wolności:
a) dzień
b) tydzień
c) pięć dni
d) dwa dni
Rozwiązanie

W języku polskim "Inny świat" został wydany w:
a) 1953r.
b) 1955r.
c) 1951r.
d) 1950r.
Rozwiązanie

PLAN to:
a) polska organizacja konspiracyjna
b) kryptonim Grudzińskiego
c) czasopismo podziemne
d) akcja masowych aresztowań
Rozwiązanie

„Opowiadanie B.” ma charakter autonomiczny i nawiązuje po trosze do konwencji powieści:
a) szkatułkowej
b) filozoficznej
c) psychologicznej
d) młodopolskiej
Rozwiązanie

GUŁag to:
a) system kołchozów
b) system obozów dla cudzoziemców
c) system obozów jenieckich
d) system obozów pracy przymusowej
Rozwiązanie

Ponomarenko zmarł:
a) na szkorbut
b) na atak serca
c) z powodu odmrożeń
d) zabity strzałem z karabinu
Rozwiązanie

W Witebsku Grudziński zawarł znajomość z pewnym Żydem -
a) księgowym
b) szewcem
c) sierżantem
d) kowalem
Rozwiązanie

„Inny świat” ma charakter:
a) publicystyczny
b) dokumentalny
c) oskarżenia
d) manipulacji
Rozwiązanie

Trzy uderzenia butem w drzwi to sygnał do:
a) kolacji
b) śniadania
c) pobudki
d) obiadu
Rozwiązanie

Kunin zajmował się:
a) donoszeniem na więźniów
b) leczeniem więźniów
c) edukowaniem kulturalnym więźniów
d) pilnowaniem więźniów w izolatce
Rozwiązanie

W Leningradzie Grudziński przebywał w celi numer:
a) 11
b) 25
c) 37
d) 14
Rozwiązanie

„Bezprizorni” to:
a) małoletni przestępcy
b) więźniowie odsiadujący karę za drobne przewinienia
c) więźniowie polityczni
d) przestępcy po wielokrotnej recydywie
Rozwiązanie

Pierwszymi towarzyszami autora w jercewskim obozie został m.in Polenko -
a) inżynier
b) teletechnik
c) ślusarz
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Dzień w obozie rozpoczynała pobudka o:
a) 6.30
b) 5.30
c) 5.00
d) 6.00
Rozwiązanie

Miszę Kostylewa oskarżono go o:
a) szpiegostwo
b) zabójstwo
c) kradzież
d) obrazę wodza - Stalina
Rozwiązanie

Jewgienija Fiodorowna zmarła:
a) w czasie porodu
b) zabita przez zazdrosnego „urka”
c) postrzelona przez strażnika
d) z głodu
Rozwiązanie

Gustaw Herling – Grudziński pisał „Inny świat” w latach:
a) 1947-1952
b) 1949-1950
c) 1948-1949
d) 1949-1951
Rozwiązanie

Autor „Innego świata” został aresztowany w 1940 roku w:
a) czerwcu
b) marcu
c) kwietniu
d) maju
Rozwiązanie

„Archipelag GUŁag” to powieść:
a) Maksyma Gorkiego
b) Fiodora Dostojewskiego
c) Michaiła Bułhakowa
d) Aleksandra Sołżenicyna
Rozwiązanie

Tagi:
• streszczenie innego świata • autobiografizm w Innym Świecie • Herling-Grudziński w Innym Świecie • charakterystyka bohaterów w powieści Inney Świat • historia w Innym Świecie • moralność w Innym Świecie • Inny świat - zbrodnia i terror • Inny świat motyw pracy • obraz Jercewa w Innym Świecie • opracowanie Innego Świata • Inny świat Herlinga-Grudzińskiego • Inny świat - utwór o sile i słabości człowieka • łagry w Innym Świecie • Inny świat obraz łagrów • Inny świat dokument sowieckich zbrodni • sposoby upadlania człowieka w Innym świecie • Grudziński Inny świat