Inny świat
      Inny świat | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

GUŁag to:
a) system obozów jenieckich
b) system kołchozów
c) system obozów dla cudzoziemców
d) system obozów pracy przymusowej
Rozwiązanie

„Opowiadanie B.” ma charakter autonomiczny i nawiązuje po trosze do konwencji powieści:
a) młodopolskiej
b) filozoficznej
c) szkatułkowej
d) psychologicznej
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Ponomarenko zmarł:
a) na atak serca
b) zabity strzałem z karabinu
c) z powodu odmrożeń
d) na szkorbut
Rozwiązanie

Proces kolektywizacji w ZSRR to:
a) odebranie zapasów żywnosci chłopom
b) nadanie ziemi bezrolnym chłopom
c) uwłaszczenie chłopów
d) przymusowe wywłaszczenie rolników
Rozwiązanie

PLAN to:
a) czasopismo podziemne
b) akcja masowych aresztowań
c) kryptonim Grudzińskiego
d) polska organizacja konspiracyjna
Rozwiązanie

Trzy uderzenia butem w drzwi to sygnał do:
a) pobudki
b) obiadu
c) kolacji
d) śniadania
Rozwiązanie

W języku polskim "Inny świat" został wydany w:
a) 1955r.
b) 1951r.
c) 1953r.
d) 1950r.
Rozwiązanie

Po pracy wszyscy więźniowie byli rozliczani z wydajności i jakości swojej pracy. Czynności tej dokonywał:
a) naczelnik
b) brygadier
c) strażnik
d) kapo
Rozwiązanie

Czas pracy w Jercewie po wybuchu wojny rosyjsko - niemieckiej podwyższono do:
a) szesnastu godzin
b) dwunastu godzin
c) jedenastu godzin
d) czternastu godzin
Rozwiązanie

Narrator spędził Boże Narodzenie 1941 roku w:
a) „trupiarni”
b) „izolatorze”
c) „domu swidanij”
d) lazarecie
Rozwiązanie


Miszę Kostylewa oskarżono go o:
a) szpiegostwo
b) zabójstwo
c) obrazę wodza - Stalina
d) kradzież
Rozwiązanie

„Inny świat” ma charakter:
a) oskarżenia
b) publicystyczny
c) dokumentalny
d) manipulacji
Rozwiązanie

Obóz, do którego Grudziński trafił w 1940 roku, opuścił w:
a) 1941 roku
b) 1943 roku
c) tym samym roku
d) 1942 roku
Rozwiązanie

„Archipelag GUŁag” to powieść:
a) Aleksandra Sołżenicyna
b) Maksyma Gorkiego
c) Fiodora Dostojewskiego
d) Michaiła Bułhakowa
Rozwiązanie

„Przystanią życia uczuciowego” był:
a) „lazariet”
b) „Barak chudożestwiennoj samodjejatjelnosti”
c) „Barak pieriesylny”
d) „dom Swidanij”
Rozwiązanie

W Witebsku Grudziński zawarł znajomość z pewnym Żydem -
a) szewcem
b) kowalem
c) sierżantem
d) księgowym
Rozwiązanie

„Zabójca Stalina” założył się z przyjacielem, że od pierwszego strzału trafi w:
a) oko Stalina
b) serce Stalina
c) brzuch Stalina
d) potylicę Stalina
Rozwiązanie

Dzień w obozie rozpoczynała pobudka o:
a) 5.00
b) 6.30
c) 5.30
d) 6.00
Rozwiązanie

Tania to:
a) dziewczyna, na której dokonano zbiorowego gwałtu
b) śpiewaczka opery moskiewskiej
c) pracownica ambulatorium
d) pielęgniarka
Rozwiązanie

„Bezprizorni” to:
a) więźniowie polityczni
b) przestępcy po wielokrotnej recydywie
c) więźniowie odsiadujący karę za drobne przewinienia
d) małoletni przestępcy
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Rusto Karinen, aresztowany pod zarzutem szpiegostwa i terroryzmu, to z pochodzenia:
a) Belg
b) Szwed
c) Holender
d) Fin
Rozwiązanie

Symbolem zamykającym tytułowy „inny świat” jest:
a) przybycie Grudzińskiego do Rzymu
b) opuszczenie obozu przez Grudzińskiego
c) dotarciem Grudzińskiego do wojska polskiego
d) wyzwolenie Paryża
Rozwiązanie

„Stachanowcami” nazywano:
a) więźniów, których dzienna wydajność pracy sięgała lub przekraczała 125%
b) skazanych za morderstwa
c) recydywistów
d) więźniów, którzy pilnowali innych więźniów
Rozwiązanie

Obóz w Jercewie założyło sześciuset więźniów w dziewiczym archangielskim lesie w:
a) 1939 roku
b) 1938 roku
c) 1937 roku
d) 1936 roku
Rozwiązanie

Jewgienija Fiodorowna zmarła:
a) w czasie porodu
b) z głodu
c) postrzelona przez strażnika
d) zabita przez zazdrosnego „urka”
Rozwiązanie

Gustaw Herling – Grudziński pisał „Inny świat” w latach:
a) 1948-1949
b) 1949-1951
c) 1947-1952
d) 1949-1950
Rozwiązanie

W łaźni poznał Grudziński profesora Borysa Lazarowicza, który uczęszczał do jednego gimnazjum z:
a) Wierzyńskim
b) Słonimskim
c) Leśmianem
d) Tuwimem
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie "Innego świata" wyszło w języku:
a) angielskim
b) polskim
c) francuskim
d) włoskim
Rozwiązanie

Wojna rosyjsko-niemiecka wybuchła:
a) w lutym 1941r.
b) w styczniu 1942r.
c) w listopadzie 1941r.
d) w czerwcu 1941r.
Rozwiązanie

Naczelnikiem obozu w Jercewie był:
a) Zyskind
b) Gorcew
c) Samsonow
d) Stiepanowicz
Rozwiązanie

Autor „Innego świata” został aresztowany w 1940 roku w:
a) czerwcu
b) marcu
c) kwietniu
d) maju
Rozwiązanie

Kunin zajmował się:
a) donoszeniem na więźniów
b) leczeniem więźniów
c) edukowaniem kulturalnym więźniów
d) pilnowaniem więźniów w izolatce
Rozwiązanie

Pierwszymi towarzyszami autora w jercewskim obozie został m.in Polenko -
a) ślusarz
b) inżynier
c) teletechnik
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Podczas pierwszego pokazu filmowego wyemitowano film amerykański z życia Straussa:
a) „Walc na dworze króla”
b) „Wielki Walc”
c) „Wiedeński Walc”
d) „Szalony Walc”
Rozwiązanie

„Była w nim nie rozpacz zbliżającej się śmierci, ale beznadziejność trwającego na przekór życia.” - to słowa o starym:
a) Niemcu
b) Czeczeńcu
c) Ormianinie
d) Żydzie
Rozwiązanie

Kochankiem dziewczyny obozowej Marusi był:
a) Kowal
b) Ziuk
c) Zbir
d) Kort
Rozwiązanie

W Leningradzie Grudziński przebywał w celi numer:
a) 25
b) 14
c) 37
d) 11
Rozwiązanie

„Etap” to:
a) forma oszustwa stosowanego przez brygadierów
b) teren obozu
c) obóz pracy przymusowej z narzuconymi odgórnie zasadami
d) przeniesienie (przejście) do innego obozu
Rozwiązanie

Wartość człowieka w obozie mierzona była jego:
a) lojalnością
b) skutecznością
c) wydajnością
d) wykształceniem
Rozwiązanie

Fin - Rusto Karinen po ucieczce był na wolności:
a) tydzień
b) dwa dni
c) dzień
d) pięć dni
Rozwiązanie

Tagi:
• streszczenie innego świata • autobiografizm w Innym Świecie • Herling-Grudziński w Innym Świecie • charakterystyka bohaterów w powieści Inney Świat • historia w Innym Świecie • moralność w Innym Świecie • Inny świat - zbrodnia i terror • Inny świat motyw pracy • obraz Jercewa w Innym Świecie • opracowanie Innego Świata • Inny świat Herlinga-Grudzińskiego • Inny świat - utwór o sile i słabości człowieka • łagry w Innym Świecie • Inny świat obraz łagrów • Inny świat dokument sowieckich zbrodni • sposoby upadlania człowieka w Innym świecie • Grudziński Inny świat