Inny świat
      Inny świat | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Kunin zajmował się:
a) edukowaniem kulturalnym więźniów
b) donoszeniem na więźniów
c) pilnowaniem więźniów w izolatce
d) leczeniem więźniów
Rozwiązanie

„Archipelag GUŁag” to powieść:
a) Maksyma Gorkiego
b) Fiodora Dostojewskiego
c) Aleksandra Sołżenicyna
d) Michaiła Bułhakowa
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Wartość człowieka w obozie mierzona była jego:
a) wykształceniem
b) skutecznością
c) lojalnością
d) wydajnością
Rozwiązanie

W języku polskim "Inny świat" został wydany w:
a) 1955r.
b) 1950r.
c) 1953r.
d) 1951r.
Rozwiązanie

„Etap” to:
a) teren obozu
b) obóz pracy przymusowej z narzuconymi odgórnie zasadami
c) forma oszustwa stosowanego przez brygadierów
d) przeniesienie (przejście) do innego obozu
Rozwiązanie

„Była w nim nie rozpacz zbliżającej się śmierci, ale beznadziejność trwającego na przekór życia.” - to słowa o starym:
a) Ormianinie
b) Niemcu
c) Czeczeńcu
d) Żydzie
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie "Innego świata" wyszło w języku:
a) angielskim
b) francuskim
c) włoskim
d) polskim
Rozwiązanie

GUŁag to:
a) system kołchozów
b) system obozów pracy przymusowej
c) system obozów jenieckich
d) system obozów dla cudzoziemców
Rozwiązanie

Tania to:
a) pracownica ambulatorium
b) pielęgniarka
c) dziewczyna, na której dokonano zbiorowego gwałtu
d) śpiewaczka opery moskiewskiej
Rozwiązanie

Po pracy wszyscy więźniowie byli rozliczani z wydajności i jakości swojej pracy. Czynności tej dokonywał:
a) kapo
b) brygadier
c) strażnik
d) naczelnik
Rozwiązanie


Narrator spędził Boże Narodzenie 1941 roku w:
a) lazarecie
b) „trupiarni”
c) „izolatorze”
d) „domu swidanij”
Rozwiązanie

Podczas pierwszego pokazu filmowego wyemitowano film amerykański z życia Straussa:
a) „Walc na dworze króla”
b) „Szalony Walc”
c) „Wiedeński Walc”
d) „Wielki Walc”
Rozwiązanie

„Bezprizorni” to:
a) więźniowie odsiadujący karę za drobne przewinienia
b) więźniowie polityczni
c) przestępcy po wielokrotnej recydywie
d) małoletni przestępcy
Rozwiązanie

Fin - Rusto Karinen po ucieczce był na wolności:
a) tydzień
b) dzień
c) dwa dni
d) pięć dni
Rozwiązanie

Trzy uderzenia butem w drzwi to sygnał do:
a) pobudki
b) obiadu
c) śniadania
d) kolacji
Rozwiązanie

„Inny świat” ma charakter:
a) manipulacji
b) dokumentalny
c) oskarżenia
d) publicystyczny
Rozwiązanie

Naczelnikiem obozu w Jercewie był:
a) Zyskind
b) Samsonow
c) Gorcew
d) Stiepanowicz
Rozwiązanie

Autor „Innego świata” został aresztowany w 1940 roku w:
a) maju
b) kwietniu
c) czerwcu
d) marcu
Rozwiązanie

Pierwszymi towarzyszami autora w jercewskim obozie został m.in Polenko -
a) nauczyciel
b) inżynier
c) teletechnik
d) ślusarz
Rozwiązanie

PLAN to:
a) czasopismo podziemne
b) akcja masowych aresztowań
c) polska organizacja konspiracyjna
d) kryptonim Grudzińskiego
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
„Stachanowcami” nazywano:
a) skazanych za morderstwa
b) recydywistów
c) więźniów, których dzienna wydajność pracy sięgała lub przekraczała 125%
d) więźniów, którzy pilnowali innych więźniów
Rozwiązanie

W Witebsku Grudziński zawarł znajomość z pewnym Żydem -
a) księgowym
b) szewcem
c) sierżantem
d) kowalem
Rozwiązanie

Miszę Kostylewa oskarżono go o:
a) obrazę wodza - Stalina
b) zabójstwo
c) kradzież
d) szpiegostwo
Rozwiązanie

Wojna rosyjsko-niemiecka wybuchła:
a) w styczniu 1942r.
b) w lutym 1941r.
c) w listopadzie 1941r.
d) w czerwcu 1941r.
Rozwiązanie

Obóz, do którego Grudziński trafił w 1940 roku, opuścił w:
a) 1943 roku
b) tym samym roku
c) 1942 roku
d) 1941 roku
Rozwiązanie

Czas pracy w Jercewie po wybuchu wojny rosyjsko - niemieckiej podwyższono do:
a) dwunastu godzin
b) czternastu godzin
c) szesnastu godzin
d) jedenastu godzin
Rozwiązanie

„Opowiadanie B.” ma charakter autonomiczny i nawiązuje po trosze do konwencji powieści:
a) szkatułkowej
b) młodopolskiej
c) psychologicznej
d) filozoficznej
Rozwiązanie

„Przystanią życia uczuciowego” był:
a) „dom Swidanij”
b) „Barak chudożestwiennoj samodjejatjelnosti”
c) „lazariet”
d) „Barak pieriesylny”
Rozwiązanie

Dzień w obozie rozpoczynała pobudka o:
a) 6.00
b) 6.30
c) 5.30
d) 5.00
Rozwiązanie

Rusto Karinen, aresztowany pod zarzutem szpiegostwa i terroryzmu, to z pochodzenia:
a) Belg
b) Fin
c) Holender
d) Szwed
Rozwiązanie

W Leningradzie Grudziński przebywał w celi numer:
a) 37
b) 11
c) 14
d) 25
Rozwiązanie

Ponomarenko zmarł:
a) na atak serca
b) z powodu odmrożeń
c) zabity strzałem z karabinu
d) na szkorbut
Rozwiązanie

Kochankiem dziewczyny obozowej Marusi był:
a) Zbir
b) Kort
c) Ziuk
d) Kowal
Rozwiązanie

Proces kolektywizacji w ZSRR to:
a) przymusowe wywłaszczenie rolników
b) odebranie zapasów żywnosci chłopom
c) uwłaszczenie chłopów
d) nadanie ziemi bezrolnym chłopom
Rozwiązanie

Obóz w Jercewie założyło sześciuset więźniów w dziewiczym archangielskim lesie w:
a) 1938 roku
b) 1937 roku
c) 1939 roku
d) 1936 roku
Rozwiązanie

„Zabójca Stalina” założył się z przyjacielem, że od pierwszego strzału trafi w:
a) oko Stalina
b) brzuch Stalina
c) potylicę Stalina
d) serce Stalina
Rozwiązanie

Jewgienija Fiodorowna zmarła:
a) zabita przez zazdrosnego „urka”
b) postrzelona przez strażnika
c) w czasie porodu
d) z głodu
Rozwiązanie

W łaźni poznał Grudziński profesora Borysa Lazarowicza, który uczęszczał do jednego gimnazjum z:
a) Leśmianem
b) Wierzyńskim
c) Słonimskim
d) Tuwimem
Rozwiązanie

Symbolem zamykającym tytułowy „inny świat” jest:
a) opuszczenie obozu przez Grudzińskiego
b) dotarciem Grudzińskiego do wojska polskiego
c) przybycie Grudzińskiego do Rzymu
d) wyzwolenie Paryża
Rozwiązanie

Gustaw Herling – Grudziński pisał „Inny świat” w latach:
a) 1947-1952
b) 1949-1950
c) 1948-1949
d) 1949-1951
Rozwiązanie

Tagi:
• streszczenie innego świata • autobiografizm w Innym Świecie • Herling-Grudziński w Innym Świecie • charakterystyka bohaterów w powieści Inney Świat • historia w Innym Świecie • moralność w Innym Świecie • Inny świat - zbrodnia i terror • Inny świat motyw pracy • obraz Jercewa w Innym Świecie • opracowanie Innego Świata • Inny świat Herlinga-Grudzińskiego • Inny świat - utwór o sile i słabości człowieka • łagry w Innym Świecie • Inny świat obraz łagrów • Inny świat dokument sowieckich zbrodni • sposoby upadlania człowieka w Innym świecie • Grudziński Inny świat