Inny świat
      Inny świat | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Kochankiem dziewczyny obozowej Marusi był:
a) Kowal
b) Kort
c) Ziuk
d) Zbir
Rozwiązanie

Czas pracy w Jercewie po wybuchu wojny rosyjsko - niemieckiej podwyższono do:
a) jedenastu godzin
b) dwunastu godzin
c) szesnastu godzin
d) czternastu godzin
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
„Stachanowcami” nazywano:
a) więźniów, których dzienna wydajność pracy sięgała lub przekraczała 125%
b) skazanych za morderstwa
c) więźniów, którzy pilnowali innych więźniów
d) recydywistów
Rozwiązanie

„Zabójca Stalina” założył się z przyjacielem, że od pierwszego strzału trafi w:
a) serce Stalina
b) oko Stalina
c) potylicę Stalina
d) brzuch Stalina
Rozwiązanie

Ponomarenko zmarł:
a) z powodu odmrożeń
b) na atak serca
c) zabity strzałem z karabinu
d) na szkorbut
Rozwiązanie

Kunin zajmował się:
a) leczeniem więźniów
b) edukowaniem kulturalnym więźniów
c) donoszeniem na więźniów
d) pilnowaniem więźniów w izolatce
Rozwiązanie

Narrator spędził Boże Narodzenie 1941 roku w:
a) „izolatorze”
b) lazarecie
c) „domu swidanij”
d) „trupiarni”
Rozwiązanie

Wojna rosyjsko-niemiecka wybuchła:
a) w lutym 1941r.
b) w czerwcu 1941r.
c) w listopadzie 1941r.
d) w styczniu 1942r.
Rozwiązanie

Proces kolektywizacji w ZSRR to:
a) przymusowe wywłaszczenie rolników
b) odebranie zapasów żywnosci chłopom
c) uwłaszczenie chłopów
d) nadanie ziemi bezrolnym chłopom
Rozwiązanie

„Opowiadanie B.” ma charakter autonomiczny i nawiązuje po trosze do konwencji powieści:
a) szkatułkowej
b) młodopolskiej
c) filozoficznej
d) psychologicznej
Rozwiązanie


W języku polskim "Inny świat" został wydany w:
a) 1950r.
b) 1951r.
c) 1955r.
d) 1953r.
Rozwiązanie

W łaźni poznał Grudziński profesora Borysa Lazarowicza, który uczęszczał do jednego gimnazjum z:
a) Słonimskim
b) Leśmianem
c) Wierzyńskim
d) Tuwimem
Rozwiązanie

„Archipelag GUŁag” to powieść:
a) Maksyma Gorkiego
b) Michaiła Bułhakowa
c) Aleksandra Sołżenicyna
d) Fiodora Dostojewskiego
Rozwiązanie

Obóz w Jercewie założyło sześciuset więźniów w dziewiczym archangielskim lesie w:
a) 1938 roku
b) 1937 roku
c) 1936 roku
d) 1939 roku
Rozwiązanie

W Witebsku Grudziński zawarł znajomość z pewnym Żydem -
a) szewcem
b) kowalem
c) księgowym
d) sierżantem
Rozwiązanie

Rusto Karinen, aresztowany pod zarzutem szpiegostwa i terroryzmu, to z pochodzenia:
a) Belg
b) Szwed
c) Fin
d) Holender
Rozwiązanie

Wartość człowieka w obozie mierzona była jego:
a) skutecznością
b) lojalnością
c) wykształceniem
d) wydajnością
Rozwiązanie

Gustaw Herling – Grudziński pisał „Inny świat” w latach:
a) 1947-1952
b) 1948-1949
c) 1949-1950
d) 1949-1951
Rozwiązanie

Dzień w obozie rozpoczynała pobudka o:
a) 5.00
b) 5.30
c) 6.30
d) 6.00
Rozwiązanie

Trzy uderzenia butem w drzwi to sygnał do:
a) obiadu
b) pobudki
c) kolacji
d) śniadania
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
„Bezprizorni” to:
a) więźniowie polityczni
b) przestępcy po wielokrotnej recydywie
c) małoletni przestępcy
d) więźniowie odsiadujący karę za drobne przewinienia
Rozwiązanie

Tania to:
a) dziewczyna, na której dokonano zbiorowego gwałtu
b) pielęgniarka
c) pracownica ambulatorium
d) śpiewaczka opery moskiewskiej
Rozwiązanie

„Inny świat” ma charakter:
a) oskarżenia
b) publicystyczny
c) dokumentalny
d) manipulacji
Rozwiązanie

Miszę Kostylewa oskarżono go o:
a) szpiegostwo
b) zabójstwo
c) obrazę wodza - Stalina
d) kradzież
Rozwiązanie

Pierwszymi towarzyszami autora w jercewskim obozie został m.in Polenko -
a) teletechnik
b) inżynier
c) ślusarz
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Po pracy wszyscy więźniowie byli rozliczani z wydajności i jakości swojej pracy. Czynności tej dokonywał:
a) brygadier
b) strażnik
c) kapo
d) naczelnik
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie "Innego świata" wyszło w języku:
a) polskim
b) francuskim
c) angielskim
d) włoskim
Rozwiązanie

W Leningradzie Grudziński przebywał w celi numer:
a) 25
b) 37
c) 11
d) 14
Rozwiązanie

Naczelnikiem obozu w Jercewie był:
a) Samsonow
b) Zyskind
c) Stiepanowicz
d) Gorcew
Rozwiązanie

„Przystanią życia uczuciowego” był:
a) „lazariet”
b) „dom Swidanij”
c) „Barak pieriesylny”
d) „Barak chudożestwiennoj samodjejatjelnosti”
Rozwiązanie

„Etap” to:
a) przeniesienie (przejście) do innego obozu
b) forma oszustwa stosowanego przez brygadierów
c) teren obozu
d) obóz pracy przymusowej z narzuconymi odgórnie zasadami
Rozwiązanie

Symbolem zamykającym tytułowy „inny świat” jest:
a) dotarciem Grudzińskiego do wojska polskiego
b) przybycie Grudzińskiego do Rzymu
c) wyzwolenie Paryża
d) opuszczenie obozu przez Grudzińskiego
Rozwiązanie

Fin - Rusto Karinen po ucieczce był na wolności:
a) dzień
b) dwa dni
c) pięć dni
d) tydzień
Rozwiązanie

GUŁag to:
a) system obozów dla cudzoziemców
b) system kołchozów
c) system obozów pracy przymusowej
d) system obozów jenieckich
Rozwiązanie

„Była w nim nie rozpacz zbliżającej się śmierci, ale beznadziejność trwającego na przekór życia.” - to słowa o starym:
a) Ormianinie
b) Niemcu
c) Czeczeńcu
d) Żydzie
Rozwiązanie

PLAN to:
a) kryptonim Grudzińskiego
b) czasopismo podziemne
c) polska organizacja konspiracyjna
d) akcja masowych aresztowań
Rozwiązanie

Autor „Innego świata” został aresztowany w 1940 roku w:
a) maju
b) marcu
c) czerwcu
d) kwietniu
Rozwiązanie

Obóz, do którego Grudziński trafił w 1940 roku, opuścił w:
a) 1942 roku
b) 1941 roku
c) tym samym roku
d) 1943 roku
Rozwiązanie

Podczas pierwszego pokazu filmowego wyemitowano film amerykański z życia Straussa:
a) „Wielki Walc”
b) „Walc na dworze króla”
c) „Wiedeński Walc”
d) „Szalony Walc”
Rozwiązanie

Jewgienija Fiodorowna zmarła:
a) z głodu
b) zabita przez zazdrosnego „urka”
c) postrzelona przez strażnika
d) w czasie porodu
Rozwiązanie

Tagi:
• streszczenie innego świata • autobiografizm w Innym Świecie • Herling-Grudziński w Innym Świecie • charakterystyka bohaterów w powieści Inney Świat • historia w Innym Świecie • moralność w Innym Świecie • Inny świat - zbrodnia i terror • Inny świat motyw pracy • obraz Jercewa w Innym Świecie • opracowanie Innego Świata • Inny świat Herlinga-Grudzińskiego • Inny świat - utwór o sile i słabości człowieka • łagry w Innym Świecie • Inny świat obraz łagrów • Inny świat dokument sowieckich zbrodni • sposoby upadlania człowieka w Innym świecie • Grudziński Inny świat