Inny świat
      Inny świat | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Po pracy wszyscy więźniowie byli rozliczani z wydajności i jakości swojej pracy. Czynności tej dokonywał:
a) kapo
b) naczelnik
c) strażnik
d) brygadier
Rozwiązanie

„Etap” to:
a) teren obozu
b) forma oszustwa stosowanego przez brygadierów
c) obóz pracy przymusowej z narzuconymi odgórnie zasadami
d) przeniesienie (przejście) do innego obozu
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
„Opowiadanie B.” ma charakter autonomiczny i nawiązuje po trosze do konwencji powieści:
a) szkatułkowej
b) młodopolskiej
c) psychologicznej
d) filozoficznej
Rozwiązanie

Trzy uderzenia butem w drzwi to sygnał do:
a) pobudki
b) śniadania
c) obiadu
d) kolacji
Rozwiązanie

„Archipelag GUŁag” to powieść:
a) Aleksandra Sołżenicyna
b) Fiodora Dostojewskiego
c) Maksyma Gorkiego
d) Michaiła Bułhakowa
Rozwiązanie

Wojna rosyjsko-niemiecka wybuchła:
a) w listopadzie 1941r.
b) w czerwcu 1941r.
c) w styczniu 1942r.
d) w lutym 1941r.
Rozwiązanie

Ponomarenko zmarł:
a) zabity strzałem z karabinu
b) z powodu odmrożeń
c) na atak serca
d) na szkorbut
Rozwiązanie

Naczelnikiem obozu w Jercewie był:
a) Samsonow
b) Gorcew
c) Zyskind
d) Stiepanowicz
Rozwiązanie

Obóz w Jercewie założyło sześciuset więźniów w dziewiczym archangielskim lesie w:
a) 1937 roku
b) 1939 roku
c) 1936 roku
d) 1938 roku
Rozwiązanie

Tania to:
a) pracownica ambulatorium
b) pielęgniarka
c) śpiewaczka opery moskiewskiej
d) dziewczyna, na której dokonano zbiorowego gwałtu
Rozwiązanie


Proces kolektywizacji w ZSRR to:
a) przymusowe wywłaszczenie rolników
b) nadanie ziemi bezrolnym chłopom
c) odebranie zapasów żywnosci chłopom
d) uwłaszczenie chłopów
Rozwiązanie

Podczas pierwszego pokazu filmowego wyemitowano film amerykański z życia Straussa:
a) „Walc na dworze króla”
b) „Wielki Walc”
c) „Wiedeński Walc”
d) „Szalony Walc”
Rozwiązanie

PLAN to:
a) kryptonim Grudzińskiego
b) czasopismo podziemne
c) polska organizacja konspiracyjna
d) akcja masowych aresztowań
Rozwiązanie

Jewgienija Fiodorowna zmarła:
a) z głodu
b) zabita przez zazdrosnego „urka”
c) w czasie porodu
d) postrzelona przez strażnika
Rozwiązanie

„Inny świat” ma charakter:
a) manipulacji
b) oskarżenia
c) dokumentalny
d) publicystyczny
Rozwiązanie

GUŁag to:
a) system obozów pracy przymusowej
b) system obozów jenieckich
c) system obozów dla cudzoziemców
d) system kołchozów
Rozwiązanie

Miszę Kostylewa oskarżono go o:
a) szpiegostwo
b) zabójstwo
c) obrazę wodza - Stalina
d) kradzież
Rozwiązanie

Czas pracy w Jercewie po wybuchu wojny rosyjsko - niemieckiej podwyższono do:
a) czternastu godzin
b) dwunastu godzin
c) szesnastu godzin
d) jedenastu godzin
Rozwiązanie

Symbolem zamykającym tytułowy „inny świat” jest:
a) opuszczenie obozu przez Grudzińskiego
b) przybycie Grudzińskiego do Rzymu
c) dotarciem Grudzińskiego do wojska polskiego
d) wyzwolenie Paryża
Rozwiązanie

W Leningradzie Grudziński przebywał w celi numer:
a) 14
b) 11
c) 25
d) 37
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
„Była w nim nie rozpacz zbliżającej się śmierci, ale beznadziejność trwającego na przekór życia.” - to słowa o starym:
a) Żydzie
b) Ormianinie
c) Niemcu
d) Czeczeńcu
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie "Innego świata" wyszło w języku:
a) polskim
b) angielskim
c) francuskim
d) włoskim
Rozwiązanie

Kochankiem dziewczyny obozowej Marusi był:
a) Kowal
b) Ziuk
c) Zbir
d) Kort
Rozwiązanie

Wartość człowieka w obozie mierzona była jego:
a) skutecznością
b) wydajnością
c) wykształceniem
d) lojalnością
Rozwiązanie

Narrator spędził Boże Narodzenie 1941 roku w:
a) lazarecie
b) „trupiarni”
c) „domu swidanij”
d) „izolatorze”
Rozwiązanie

Obóz, do którego Grudziński trafił w 1940 roku, opuścił w:
a) 1941 roku
b) 1942 roku
c) 1943 roku
d) tym samym roku
Rozwiązanie

W Witebsku Grudziński zawarł znajomość z pewnym Żydem -
a) szewcem
b) sierżantem
c) księgowym
d) kowalem
Rozwiązanie

„Przystanią życia uczuciowego” był:
a) „Barak pieriesylny”
b) „Barak chudożestwiennoj samodjejatjelnosti”
c) „dom Swidanij”
d) „lazariet”
Rozwiązanie

W łaźni poznał Grudziński profesora Borysa Lazarowicza, który uczęszczał do jednego gimnazjum z:
a) Tuwimem
b) Wierzyńskim
c) Słonimskim
d) Leśmianem
Rozwiązanie

Rusto Karinen, aresztowany pod zarzutem szpiegostwa i terroryzmu, to z pochodzenia:
a) Holender
b) Belg
c) Szwed
d) Fin
Rozwiązanie

„Stachanowcami” nazywano:
a) recydywistów
b) więźniów, których dzienna wydajność pracy sięgała lub przekraczała 125%
c) skazanych za morderstwa
d) więźniów, którzy pilnowali innych więźniów
Rozwiązanie

Dzień w obozie rozpoczynała pobudka o:
a) 6.30
b) 5.30
c) 5.00
d) 6.00
Rozwiązanie

Pierwszymi towarzyszami autora w jercewskim obozie został m.in Polenko -
a) teletechnik
b) ślusarz
c) nauczyciel
d) inżynier
Rozwiązanie

Fin - Rusto Karinen po ucieczce był na wolności:
a) dwa dni
b) pięć dni
c) tydzień
d) dzień
Rozwiązanie

„Bezprizorni” to:
a) przestępcy po wielokrotnej recydywie
b) więźniowie polityczni
c) małoletni przestępcy
d) więźniowie odsiadujący karę za drobne przewinienia
Rozwiązanie

Autor „Innego świata” został aresztowany w 1940 roku w:
a) czerwcu
b) marcu
c) maju
d) kwietniu
Rozwiązanie

Gustaw Herling – Grudziński pisał „Inny świat” w latach:
a) 1947-1952
b) 1949-1950
c) 1948-1949
d) 1949-1951
Rozwiązanie

„Zabójca Stalina” założył się z przyjacielem, że od pierwszego strzału trafi w:
a) potylicę Stalina
b) brzuch Stalina
c) serce Stalina
d) oko Stalina
Rozwiązanie

W języku polskim "Inny świat" został wydany w:
a) 1955r.
b) 1950r.
c) 1951r.
d) 1953r.
Rozwiązanie

Kunin zajmował się:
a) leczeniem więźniów
b) donoszeniem na więźniów
c) pilnowaniem więźniów w izolatce
d) edukowaniem kulturalnym więźniów
Rozwiązanie

Tagi:
• streszczenie innego świata • autobiografizm w Innym Świecie • Herling-Grudziński w Innym Świecie • charakterystyka bohaterów w powieści Inney Świat • historia w Innym Świecie • moralność w Innym Świecie • Inny świat - zbrodnia i terror • Inny świat motyw pracy • obraz Jercewa w Innym Świecie • opracowanie Innego Świata • Inny świat Herlinga-Grudzińskiego • Inny świat - utwór o sile i słabości człowieka • łagry w Innym Świecie • Inny świat obraz łagrów • Inny świat dokument sowieckich zbrodni • sposoby upadlania człowieka w Innym świecie • Grudziński Inny świat